Algemeen Nut Beogende Instelling

Het Diabetes Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Deze Anbi-status houdt in dat het Diabetes Fonds geen schenkings- en /of successierecht hoeft te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die we ontvangen. Het volledig geschonken bedrag gaat naar wetenschappelijk onderzoek naar diabetes.

Voor jou betekent het dat je gift aan het Diabetes Fonds aftrekbaar is voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels, zie voor meer informatie ook Doneren met belastingvoordeel

Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl

Voor de ANBI is het Diabetes Fonds verplicht duidelijkheid te geven over de volgende onderdelen:

  • De statutaire naam: Stichting Diabetes Fonds, bekend onder de naam Diabetes Fonds.
  • Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSI-nummer) of fiscaal nummer: 006922703
  • Het adres: Stationsplein 139, 3818 LE Amersfoort
  • De doelstelling van het Diabetes Fonds: Het Diabetes Fonds maakt zich sterk om diabetes en complicaties te voorkomen en te genezen. We geven mensen met diabetes nu en in de toekomst een betere kwaliteit van leven. Hiertoe werft het Diabetes Fonds gelden voor wetenschappelijk onderzoek en voorlichting, want elke oplossing begint met onderzoek.
  • De hoofdlijnen van het beleidsplan, zie hiervoor onze meerjarenvisie.
  • De functie en naam van de bestuurder: Diena Halbertsma, algemeen directeur.
    Raad van Toezicht: De heer drs. M.C. van Gelder, voorzitter, mevrouw mr. (M.M.C.) Mayte Oosterveld, voorzitter Financiële Auditcommissie.
  • Het beloningsbeleid: zie hiervoor de pagina salarissen en het jaarverslag. De leden van de Raad van Toezicht werken op vrijwillige basis (en ontvangen geen vrijwilligersvergoeding).
  • Zie voor een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verantwoording het jaarverslag.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Met een klein bedrag per maand of eenmalig steun je oplossingen.

Met een klein bedrag per maand of eenmalig steun je oplossingen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Met een klein bedrag per maand of eenmalig steun je oplossingen.

Met een klein bedrag per maand of eenmalig steun je oplossingen.