Puberteit shutterstock

Ruim 85% van de jongeren heeft grote moeite om tijdens de puberteit de diabetes onder controle te houden. Maar waar lopen jongeren nu precies tegenaan? Dat hebben onderzoekers van het VUmc in kaart gebracht.

Jongeren met diabetes moeten regelmatig hun bloedsuikerwaarden controleren en meerdere keren per dag insuline toedienen. Juist als je jong bent, wil je niet met je ziekte bezig zijn. Toch hangt de dreiging van complicaties continu boven je hoofd.


Ontwikkeling in kaart

De onderzoekers volgden 174 kinderen tussen de acht en vijftien jaar met diabetes type 1 drie jaar lang. Elk jaar hebben de kinderen minimaal 1 vragenlijst ingevuld. Uiteindelijk deden 141 kinderen mee aan alle metingen. Dit heeft veel inzichten gegeven over jongeren en diabetes.


HbA1C waarde en puberteit

Tieners die diabetes krijgen tijdens de puberteit hebben lagere HbA1c-waarden dan kinderen die al diabetes hadden voor de puberteit. Ook blijkt dat de HbA1c-waarden verslechteren naarmate kinderen ouder worden. Deze stijging is wel minder groot als kinderen een hogere kwaliteit van leven hebben.


Jongens versus meisjes

Jongens en meisjes verschillen in hoe hun ‘welbevinden’ verandert met de tijd. Het welbevinden is hoger bij jongens dan meisjes. Maar bij jongens wordt het minder als ze ouder worden, terwijl meisjes zich beter gaan voelen als ze ouder worden.


Probleemgedrag

Probleemgedrag hangt samen met slechtere HbA1c-waarden. Dit komt doordat deze jongeren vaak minder zelfvertrouwen hebben en minder goed met hun ziekte omgaan. Dit zorgt ervoor dat hun diabetes minder goed onder controle is.


Invloed van ouders

Ook het welbevinden van ouders is belangrijk bij de behandeling van jongeren met diabetes. Hoe ouders zich voelen beïnvloedt het functioneren van jongeren. Meer stress en minder ondersteuning van ouders leidt tot slechtere diabetescontrole.


In de praktijk

Al deze inzichten over jongeren en diabetes worden gebruikt om de zorg voor te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van KLIK-diabetes. Dit zijn vragenlijsten die jongeren voor een afspraak met een arts invullen. Hierdoor begrijpt de arts beter waar jongeren tegenaan lopen en kan die sneller ingrijpen als dat nodig is. 

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2009.80.103
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. dr. F.J. Snoek en dr. M. de Wit
Kosten: € 274.998

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.