Vragenlijst voor jongeren praktisch inzetten

Puberteit en diabetes is een lastige combinatie. Veel jongeren hebben problemen met hun diabetes. Maar hoe maak je in het spreekuur deze problemen bespreekbaar? Een online vragenlijst biedt uitkomst.

Tieners met diabetes in de spreekkamer… Vaak is dat ongemakkelijk voor jongeren zelf maar ook voor de zorgverlener: hoe bespreek je lastige onderwerpen? Onderzoeker Maartje de Wit bedacht een oplossing: een vragenlijst, die jongeren voorafgaand aan het spreekuur invullen.


KLIK-diabetes

‘KLIK-diabetes’ (Kwaliteit van Leven in Kaart) is een vragenlijst die jongeren online invullen voor een afspraak met hun arts. Hierin wordt gevraagd naar het dagelijkse leven, de ontwikkeling van de jongere en de impact die diabetes daarop heeft. Als er problemen zijn, kan er snel hulp geboden worden.


Vragenlijst in praktijk gebracht

Doel van dit project was om te zorgen dat de vragenlijst in de praktijk wordt gebruikt. KLIK-diabetes wordt nu in 13 ziekenhuizen gebruikt. Zorgteams krijgen een training in hoe ze de vragenlijst het beste kunnen gebruiken. Alle ziekenhuizen die meedoen zijn heel tevreden over de vragenlijst en de training.


Niet alleen diabetes

KLIK bestaat niet alleen voor jongeren met diabetes maar ook voor 49 andere chronische ziekten. Dit maakt het makkelijker om te onderhandelen met zorgverzekeraars over vergoedingen. Ook vergroot dit de kans dat KLIK-diabetes een standaard onderdeel wordt van de reguliere zorg. Kijk op www.hetklikt.nu voor meer informatie.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2014.30.1800
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. M. de Wit
Kosten: € 250.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.