Foto Dokter geeft uitleg aan patiënt

Naast diabetes type 1 en 2 zijn er andere vormen van diabetes, zoals MODY. Deze komen minder vaak voor en zijn daarom minder bekend. Veel mensen met deze zeldzamere vormen van diabetes krijgen vaak onterecht de diagnose diabetes type 1 of 2. De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) ontwikkelt daarom een leidraad voor zorgverleners die helpt om een juiste diagnose te stellen.

Voorbeelden van minder vaak voorkomende soorten diabetes zijn MODY, diabetes type 3c en MIDD. Deze zeldzamere vormen van diabetes worden helaas niet goed herkend door zorgverleners, omdat ze niet zo vaak voorkomen. Daardoor krijgen mensen vaak niet de juiste diagnose en behandeling.

Signalen die anders zijn dan normaal

De NDF ontwikkelt een soort handleiding (leidraad) die zorgprofessionals wijst op signalen die anders zijn dan ‘normaal’. Signalen die dus afwijken van diabetes type 1 of 2. De leidraad helpt de zorgverlener daarna om aan de hand van de afwijkende signalen een juiste diagnose stellen.

De tool neemt allerlei zeldzame typen diabetes op. Zoals verschillende vormen van MODY, diabetes type 3c en MIDD. De leidraad kan uiteindelijk worden gebruikt door professionals in de eerste- en tweedelijnszorg. Zoals huisartsen, praktijkondersteuners, kinderartsen en internisten.

Twee fasen

De ontwikkeling van de leidraad wordt verdeeld in twee fasen. Fase 1 draait om het vormgeven van een concept van de leidraad. In fase 2 wordt de leidraad verder ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. De NDF is nu bezig met fase 1.

Door een leidraad te ontwikkelen die de zeldzamere vormen van diabetes samenvoegt, kunnen zorgverleners deze eerder herkennen. Hierdoor krijgen meer mensen met een zeldzame vorm van diabetes een juiste diagnose. En dus ook een optimale behandeling.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2022.19.101
Status: Lopend
Onderzoeker: Corrine Brinkman (NDF)
Kosten: € 15.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Foto: Shutterstock: Avirut S