Felix Kreier

Felix Kreier wil als arts en ambassadeur van de Gezonde Businessclub een brug slaan tussen wetenschap en het bedrijfsleven. En bedrijven adviseren over het creëren van een gezonde werkvloer. Kreier deed onderzoek naar de rol van het brein bij overgewicht en schreef daarover een boek: De hamster in je brein

Hoe werkt de hamster in je brein? 

Ons brein heeft een aantal hersengebieden waaronder de hypothalamus: de hamster in je brein. Dit kleine hersengebied is ontstaan in miljoenen jaren van schaarste en wil nooit een tekort hebben aan energie. Het scant continu de omgeving op voedsel, kortom: calorieën (energie). De hamster weet niet dat er overal een supermarkt is, die denkt: ‘Ik zie nu voedsel, dat moet ik eten, want misschien is het straks weg.’ Maar de tijden zijn veranderd, er is nu overal een overvloed aan eten. En helaas vaak ongezond. Voor de hamster in je brein is het moeilijk om deze verleidingen te weerstaan. 

Is er een manier om de hamster in je brein te temmen? 

Dat is voor iedereen moeilijk. Elke dag komen we voor ongezonde verleidingen te staan. 80 procent van het aanbod in supermarkten is ongezond en rondom scholen worden kinderen ook continue verleid tot ongezonde keuzes. Het aanbod moet gezonder worden, zodat de hamster in je brein kan grijpen naar gezond eten. Hiervoor moeten we een visie op gezondheid ontwikkelen als maatschappij, bijvoorbeeld door gezondheidsdoelen af te spreken en de uitkomsten daarvan te meten. Dat zoveel mensen overgewicht hebben, ligt voornamelijk aan onze ongezonde voedselomgeving, niet aan de mensen zelf. 

Welke rol kan het bedrijfsleven hebben met betrekking tot gezondheid? 

Een belangrijke rol. Ik wil graag een bijdrage leveren om het bedrijfsleven hierbij te ondersteunen. Er zijn al veel bedrijven die aandacht hebben voor de gezondheid van medewerkers, alleen de maatregelen zijn lang niet altijd effectief. Eén losse maatregel werkt bijvoorbeeld niet. Het is goed als er salades zijn in het bedrijfsrestaurant, maar met alleen dit initiatief kun je de gezondheid van medewerkers niet bevorderen. Je moet als bedrijf een strategie hebben die verdergaat. Bijvoorbeeld aandacht voor een goede werk- en privébalans, stimuleren van beweging én een goed verhaal hebben om mensen mee te krijgen. 

Wat bedoel je met goed verhaal?

Je moet uitleggen dat iedereen een hamster in zijn brein heeft. En dat het lastig is om je hamster te temmen als je allerlei 'lekkere' ongezonde producten ziet staan. Ook moeten we benadrukken dat we elkaar moeten helpen, omdat we een gezamenlijk belang hebben. We moeten het eerlijke verhaal vertellen, dan accepteren mensen de boodschap en wordt het niet als betutteling gezien. Ook moeten we aan mensen vragen wat ze nodig hebben. Werknemers zijn best wel bezig of bereid om gezond te leven, alleen ze moeten op de juiste manier gestimuleerd worden. Bied werknemers verschillende ‘gezonde opties’ aan en laat ze daaruit kiezen. Dan voelen ze zich meer betrokken en is de kans groter dat ze gemotiveerd raken om gezonde keuzes te maken.