Vrouw helpt als collecteorganisator voor de collecte van het Diabetes Fonds

Als collecteorganisator regel je lokaal alles rondom de jaarlijkse collecte van het Diabetes Fonds in oktober/november. Gedurende het jaar houd je contact met bestaande en (potentiële) nieuwe vrijwilligers om hen betrokken en gemotiveerd te houden. Samen met het plaatselijke collecteteam werk je toe naar de collecteweek, waarin een grote groep enthousiaste vrijwilligers met de collectebus op pad gaat.

Hieronder geven wij je een overzicht van de taken die horen bij een organisator. Elke plaats verschilt in organisatie. Een grote plaats heeft vaak ook wijkhoofden die hun eigen wijk organiseren in overleg met jou als organisator. Een kleine plaats doe je als organisator helemaal zelf. Het aantal collectanten verschilt ook sterk per plaats. Meer informatie hierover kun je opvragen bij het Collecteteam tel.: (033) 462 20 55.
Bij de taak als organisator is het vrijwilligersbeleid van toepassing.

Taken van een collecteorganisator

Jouw werkzaamheden als collecteorganisator bestaan onder andere uit het:

 • Organiseren van de collecte in jouw woonplaats of een wijk daarvan
 • Aansturen van wijkhoofden en collectanten
 • Bestellen en verdelen van de collectematerialen
 • Indelen van looproutes
 • Tellen en afstorten van de collecteopbrengst 
 • Afhandelen van financiële en administratieve gegevens
 •  Bijhouden van het vrijwilligersbestand en eventueel werven van nieuwe vrijwilligers

Gewenst profiel van een collecteorganisator

 • Je bent enthousiast en betrouwbaar
 • Je beschikt over goede organisatorische kwaliteiten
 • Je bent goed in het onderhouden en leggen van contacten
 • Je bent handig met financiële en administratieve werkzaamheden

Help mee als collecteorganisator!

Spreken bovenstaande taken je aan en voldoe je aan het profiel?

Meld je dan aan als organisator

Vrij van diabetes, daar collecteren wij voor

In 2022 collecteren we van 31 oktober t/m 5 november. Doe je ook mee?

In 2022 collecteren we van 31 oktober t/m 5 november. Doe je ook mee?