Vrouw helpt als collecteorganisator voor de collecte van het Diabetes Fonds

Als collecteorganisator ben je dé onmisbare schakel. Samen met het plaatselijke collecteteam werk je toe naar de collecteweek in oktober/november, waarin een grote groep enthousiaste vrijwilligers met de collectebus op pad gaat.

Hieronder geven wij je een overzicht van de taken die horen bij een organisator. Elke plaats verschilt in organisatie. Een grote plaats heeft vaak ook wijkhoofden die hun eigen wijk organiseren in overleg met jou als organisator. Een kleine plaats doe je als organisator helemaal zelf. Het aantal collectanten verschilt ook sterk per plaats. Meer informatie hierover kun je opvragen bij het Collecteteam tel.: (033) 462 20 55.

Taken van een collecteorganisator

Jouw werkzaamheden als collecteorganisator bestaan onder andere uit het:

  • Organiseren van de collecte in jouw woonplaats of een wijk daarvan
  • Aansturen van wijkhoofden en collectanten
  • Bestellen en verdelen van de collectematerialen
  • Indelen van looproutes
  • Tellen en afstorten van de collecteopbrengst 

Gewenst profiel van een collecteorganisator

Je bent:

  • Enthousiast en betrouwbaar
  • Beschikt over goede organisatorische kwaliteiten
  • Goed in het onderhouden en leggen van contacten

Help mee als collecteorganisator!

Spreken bovenstaande taken je aan en voldoe je aan het profiel?

Meld je dan aan als organisator