Wat doet een niet-ernstige hypo met je, en wat is eigenlijk te laag?

We weten nog lang niet alles over hypo's, en zeker als het gaat om 'niet-ernstige' hypo's. Het onderzoek Hypo-METRICS gaat veel nieuwe inzichten geven. Onderzoekers Bastiaan de Galan en Namam Ali vertellen erover, en ze zoeken ook nog mensen die willen meedoen!

Steeds meer mensen met diabetes gebruiken een continue of flash glucosemeter. Deze meters geven gemiddeld vaker een lage bloedsuiker aan dan je zelf doorhebt, bijvoorbeeld 's nachts. Dus hypo's komen vaker voor dan gedacht. Is dat erg?

'Over ernstige hypo's weten we steeds meer vanuit onderzoek ', zegt prof. dr. Bastiaan de Galan (Radboudumc), 'Zo blijkt dat je er wel degelijk gevolgen van kunt krijgen als je ouder wordt, bijvoorbeeld dat de hersenen eerder achteruitgaan. Maar geldt dat ook voor de niet-ernstige hypo's? Daarover is nog maar weinig uitgezocht.' 

Hypo's verzamelen

Het is dus hoog tijd dat er beter wordt gekeken naar niet-ernstige hypo's. Bij welke lage waarden zou je echt moeten ingrijpen, en is dat anders dan wat een sensor nu aangeeft als te laag? Dat is precies wat De Galan en zijn team momenteel uitzoeken, in het Hypo-METRICS onderzoek. Daarvoor bestuderen ze de hypo's van een groot aantal mensen gedurende tien weken. 

Wat doet een niet-ernstige hypo? 

'We willen weten wat niet-ernstige hypo's met je doen. Bijvoorbeeld met je slaap, hoe het overdag met je gaat, lichamelijk maar ook qua stemming, en of het invloed heeft op je dagelijkse bezigheden,' zegt Namam Ali, internist in opleiding in het Radboudumc. Zij begeleidt de deelnemers in het hypo-onderzoek.

'Maar ook gaan we na: wat doet het met iemand als je weet dat je 's nachts een hypo hebt gehad? Of wat als je dat juist níet weet, doordat je geen sensor gebruikt, of geen alarmfunctie?' 

Nog deelnemers gezocht

De deelnemers aan het onderzoek dragen tien weken lang een geblindeerde glucosesensor en een Fitbit, een kleine bewegingsmeter. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk verschillende groepen mensen meedoen. De ene groep is makkelijker te vinden dan de andere, merken de onderzoekers. Ze zoeken nog:

Wat is een hypo eigenlijk?

Ook willen de onderzoekers dus bepalen wat een glucosesensor moet aangeven als hypo. Is dat nu dan zo onduidelijk? Namam Ali: 'De hypo-definities die we nu gebruiken, zijn er op basis van afspraken zonder veel hard wetenschappelijk bewijs. Voor een glucosesensor is die: minimaal vijftien minuten onder de 3,0 mmol/l. Maar daarvan weten ze niet of dat nou echt klopt. Dus een belangrijk doel van deze studie is om te definiëren: wat is een hypo eigenlijk?' 

Ook belangrijk voor sensorvergoeding

Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen er aangepaste richtlijnen komen voor behandelaren. Maar ook zijn ze belangrijk voor beleidsmakers rond bijvoorbeeld vergoedingen van sensoren, zodat het onderwerp hypo's daarin meegenomen wordt. 'Want dat is tot nu toe eigenlijk niet het geval, ook omdat er zoveel onzekerheid is over wat een hypo nou is', zegt Bastiaan de Galan. 

'Een hypo wordt in heel veel regelgeving niet als uitkomstmaat gezien. Wel hart en vaten, en hersenproblemen, maar hypoglykemie is waarschijnlijk óók heel belangrijk om erin mee te nemen. Omdat het zo ontzettend veel impact heeft, met name op de kwaliteit van leven. Ons onderzoek geeft daar meer inzicht in en bewijs voor.'

Historisch groot hypo-onderzoek

Wie meedoet aan dit onderzoek, helpt mee aan een belangrijk onderzoek dat ook nog jaren een waardevolle basis zal vormen voor toekomstig hypo-onderzoeken. Want het is onderdeel van het grote Europese onderzoek Hypo-RESOLVE, dat ook in andere landen loopt. Ook het Hypo-METRICS-onderzoek gebeurt overigens in meerdere landen tegelijk.

De Galan: 'Dit is voor het eerst dat zoveel mensen uit verschillende disciplines samenwerken in een onderzoek. Ook geeft de patiënten-adviescommissie uniek veel input. Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat we hypo's kunnen uitbannen uit het leven van mensen met diabetes. Die stip op de horizon komt hopelijk steeds dichterbij.' 

Heb je diabetes type 2 en wil je misschien meedoen aan het onderzoek? Bekijk de oproep van het Radboudumc.
Heb je diabetes type 1, meet je glucose met de vingerprik en wil je misschien meedoen? Bekijk de oproep van het Radboudumc.

Foto: Shutterstock: Andrey_Popov