Het totaal aantal mensen met diabetes type 1 neemt toe. In Nederland, maar ook in andere landen. Wat zeggen de cijfers?

In Nederland hebben ongeveer 100.000 mensen diabetes type 1, waaronder 7.000 kinderen en jongeren tot 20 jaar. Elk jaar stijgt dat aantal met ongeveer 3,8%. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder kinderen en jongeren van 0 tot 19 jaar tussen 1998 en 2011. Wetenschappers kijken dan hoe vaak diabetes voorkomt bij 100.000 mensen. 

In Europa

Nederland is geen uitzondering in de wereld. Bijna overal stijgt het aantal mensen met diabetes type 1. En Nederland is al jaren een land waar diabetes veel voorkomt. De Europese studie EURODIAB vergeleek 15 landen en zag grote verschillen.

In Zweden en andere Noord-Europese landen komt diabetes tot wel 7 keer zoveel voor als in Macedonië. Nederland zit iets lager dan Zweden maar niet veel. En overal in Europa krijgen kinderen steeds vaker diabetes. Misschien maakt het uit onder welke omstandigheden kinderen opgroeien, denken de onderzoekers.

Wereldwijd

Wereldwijd zijn de verschillen nog veel groter dan in Europa. De DIAMOND studie laat zien dat diabetes type 1 het meest toeneemt in Noord-Amerika. In sommige landen, zoals in China, kwam diabetes type 1 bijna niet voor. Maar dat is aan het veranderen. En dan zijn er ook nog gebieden waar steeds minder mensen diabetes type 1 hebben, zoals Midden-Amerika en sommige delen van India. Dit zijn uitzonderingen.

Aantal nieuwe gevallen van diabetes per 100.000 inwoners

Diabetes type 1 in de wereld

Bron: IDF Wereld Atlas 2015

Over het algemeen neemt diabetes type 1 dus toe. De onderzoekers denken dat overgewicht en stress hier misschien mee te maken hebben. Of dat echt zo is, moet uit meer onderzoek blijken.

Jonge kinderen en pubers

Het zijn vooral jonge kinderen bij wie diabetes meer voorkomt, althans wereldwijd. Het opvallende is dat in Nederland het aantal jonge kinderen met diabetes juist afneemt. Bij ons krijgen juist steeds meer pubers van 10 tot 19 jaar diabetes. Mogelijk is de stijging van jonge kinderen in Nederland al geweest. Toch hebben de onderzoekers nog geen verklaring voor het Nederlandse patroon.

In de toekomst

Waarschijnlijk blijft het aantal mensen met diabetes type 1 nog wel even stijgen. Maar meerdere studies laten nu zien dat de sterkste groei misschien geweest is. Dat verschilt wel weer sterk per land. In sommige landen is de snelste stijging geweest, in andere landen begint het pas net. Wetenschappers blijven het in de gaten houden.

Hoe remmen we de toename?

Het is helaas nog steeds gissen waarom steeds meer mensen diabetes krijgen. Of je het krijgt, hangt namelijk af van veel verschillende factoren. Het zou kunnen dat veranderingen in onze omgeving een rol spelen. Als we daar achter kunnen komen, dan kunnen we uiteindelijk misschien voorkomen dat steeds meer mensen diabetes type 1 krijgen.