20 DEC. 2018

Wat vinden mensen met diabetes belangrijk als het gaat om het verzekeren van zorg? Diabetesvereniging Nederland (DVN) peilde in samenwerking met Independer de mening van mensen over hun zorgverzekering.

Ruim 500 mensen gaven deze zomer hun mening in een peiling van DVN samen met Independer. Hoe ben je verzekerd? Waar maak je gebruik van? Ben je bereid over te stappen? Dit zijn drie voorbeelden van vragen die DVN stelde. De belangrijkste uitkomsten:

Specifieke diabeteswensen

Mensen met diabetes vinden de vergoeding van medicijnen, prikspullen, ziekenhuiszorg en fysiotherapie belangrijk. Aanvullende verzekeringen worden dan ook met name voor deze zaken afgesloten. 85% van de respondenten is aanvullend verzekerd. Ook specifieke diabeteswensen als de vergoeding van diëtist, pedicure en beweegmogelijkheden zijn redenen om een aanvullende verzekering af te sluiten. Mensen kiezen heel bewust voor een aanvullende verzekering. Toch zegt 45% van deze groep dat ze soms nog zelf voor zorg moet betalen, omdat deze niet verzekerd is.

DVN vindt dit een zorgelijke situatie en blijft zich inzetten voor een zo volledig mogelijke vergoeding van diabetesgerelateerde zorg vanuit de aanvullende verzekering. De resultaten van dit onderzoek nemen ze mee in gesprekken met de zorgverzekeraars.

Wel of niet overstappen

De meeste mensen blijven trouw aan hun eigen zorgverzekeraar. Bijna 64% van de ondervraagden is nooit overgestapt naar een andere zorgverzekeraar. Ruim driekwart (76%) geeft aan een overstap te overwegen als de premie lager is en ze zeker zijn van dezelfde zorg (72%) en dezelfde hulpmiddelenleverancier (60%). Redenen om over te stappen zijn: de hoogte van de premie, aanbod aanvullende verzekering en de dienstverlening van de zorgverzekeraar.

Overstappen loont

DVN heeft een aanbod aan collectieve zorgverzekeringen bij OHRA, VGZ en Zilveren Kruis die aansluiten op de diabeteswensen die uit de enquête naar voren komen. Het is zeker de moeite waard om je huidige verzekering daarmee te vergelijken. Lees op de website van DVN meer over korting op premie's en andere voor jou mogelijk aantrekkelijke voorwaarden.