11 MEI 2017

Bij preventie van ziekten als diabetes type 2 moet de focus liggen op het bereiken van kwetsbare groepen. Dat zegt Iris Groenenberg van het LUMC, die op 11 mei promoveert in Leiden. Haar onderzoek is gefinancierd door het Diabetes Fonds samen met de Hartstichting en Nierstichting.

Kwetsbare groepen als migranten en mensen met een lage opleiding en inkomen hebben meer kans op een chronische ziekte als diabetes type 2, hart- en vaatziekten en nierziekten. Helaas worden deze groepen slecht bereikt met activiteiten om deze ziekten vroeg op te sporen of te voorkomen. Dit komt omdat deze groepen moeilijker informatie over gezondheid vinden, begrijpen en toepassen. Iris Groenenberg van het LUMC heeft onderzocht hoe deze groepen beter bereikt kunnen worden.

Risicotest

Groenenberg deed onderzoek onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders, en autochtone Nederlanders met een lagere opleiding en inkomen. Zij kregen een brief van de huisarts met daarin een oproep om een risicotest (op papier of online) te maken om hun risico op de drie genoemde ziekten te testen. Bij een hoog risico als uitslag kregen zij het advies om naar de huisarts te gaan voor verder onderzoek of een leefstijladvies.

Cultureel aangepast

Door verschillende manieren uit te proberen heeft Groenenberg ontdekt hoe de onderzochte groepen het best bereikt kunnen worden: de risicotest heeft ze cultureel aangepast en de brief van de huisarts vertaald. Ook zijn de deelnemers na het sturen van de brief opgebeld en is hulp geboden bij het invullen van de risicotest. Met deze relatief goedkope maatregelen bereikte Groenenberg 70% van de doelgroep.

Eigen verantwoordelijkheid

Groenenberg vindt dat de huidige verwachtingen over het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor je gezondheid te veel gevraagd zijn voor deze groepen. 'Uit ons onderzoek bleek dat een grote groep deelnemers met een verhoogd risico dit helemaal niet door had, en al helemaal niet dat zij zelf een afspraak moesten maken voor een consult bij de huisarts.'

Om de complicaties van diabetes type 2 te voorkomen is het belangrijk dat de ziekte vroeg wordt ontdekt. Ook kan een gezonde leefstijl diabetes type 2 deels uitstellen of voorkomen.