3 JUL. 2018

Onderzoeksinstelling TNO en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) starten het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG). Het Diabetes Fonds is de eerste partner van dit centrum en kent een bedrag toe van 350.000 euro.

Mensen met diabetes type 2 of hart- en vaatziekten (of beide) hebben enorm veel baat bij gezonder leven. Dit blijkt al enige tijd uit onderzoek, maar hier is in de zorg nog te weinig aandacht voor. Onderzoeksinstelling TNO en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) tekenen daarom op 3 juli een overeenkomst voor het nieuwe Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (NILG).

Het Diabetes Fonds is de eerste partner van het NILG en kent het instituut een bedrag toe van 350.000 euro. Het Nederlands Instituut voor Leefstijlgeneeskunde richt zich namelijk als eerste op diabetes type 2.

Onderzoek naar leefstijl

Rens Vandeberg, adjunct-directeur Diabetes Fonds: ‘Met onze investering worden onderzoeken opgestart die meer inzicht geven in hoe leefstijlinterventies de ziektelast van mensen met diabetes type 2 kunnen verminderen. Daarnaast wordt het geld geïnvesteerd in projecten die meer inzicht geven in hoe we mensen met diabetes type 2 het beste kunnen ondersteunen op weg naar een gezondere leefstijl.’

Van spreekkamer naar huiskamer

Het NILG wil in de komende 10 jaar de impact en kosten van ziekten die deels te maken hebben met leefstijl beperken, door de behandeling te veranderen van zorg naar genezing en van spreekkamer naar huiskamer. Daarvoor ontwikkelt het NILG samen met partners een persoonlijke benadering die medicatie, gedragsverandering en e-health combineert met leefstijl.

Lekker en gezond eten met diabetes

Met diabetes moet je altijd op je eten letten. Gelukkig kan gezond ook lekker zijn!

Met diabetes moet je altijd op je eten letten. Gelukkig kan gezond ook lekker zijn!