14 NOV. 2017

De kwaliteit en toegankelijkheid van de diabeteszorg verhogen: dat is het doel van het landelijke diabetesregister, dat vandaag op Wereld Diabetes Dag van start gaat. De ambitie is dat alle ziekenhuizen in Nederland mee gaan doen aan de registratie.

In tegenstelling tot landen zoals Zweden, Noorwegen en Duitsland, is er in Nederland geen landelijke registratie van gegevens van mensen met diabetes die in het ziekenhuis onder behandeling zijn. Het ontbreekt hierdoor aan goede en betrouwbare informatie over bijvoorbeeld het aantal mensen met diabetes in Nederland, het optreden van complicaties, en effecten van behandeling.

Essentiële stap

Het landelijke diabetesregister Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes (DPARD) gaat dat veranderen. Een initiatief van Diabetesvereniging Nederland en van de beroepsverenigingen van kinderartsen en internisten.De eerste ziekenhuizen gaan gegevens aanleveren voor dit nieuwe diabetesregister: het VUmc en AMC, Haaglanden Medisch Centrum, Rode Kruis Ziekenhuis, Diabeter, Groene Hart Ziekenhuis en Isala Klinieken.

“Dit is een essentiële stap richting kwaliteitsverbetering in de diabeteszorg”, aldus Carianne Verheugt, internist in het VUmc, en kinderarts Theo Sas. “Het aantal mensen met diabetes neemt toe en mede daarom is het van belang om de doelmatigheid en kwaliteit van zorg voor mensen met diabetes te vergroten.”

Betere behandeling

Registratie leidt ertoe dat de diabeteszorg tussen verschillende regio’s en ziekenhuizen beter onderling vergeleken kan worden. Op die manier kunnen zij van elkaar leren. Ook kan beter onderzocht worden wat de meerwaarde is van nieuwe diabetesmedicijnen en hulpmiddelen, en wordt inzichtelijker wat op den duur de effecten van bepaalde behandelingen zijn in relatie tot de kosten.

Aan de bron

Het diabetesregister bevat gegevens van kinderen en volwassenen die in het ziekenhuis behandeld worden voor diabetes type 1 of type 2. Er is bewust gekozen voor gegevens die al geregistreerd worden, zoals gewicht, bloeddruk, bloedsuiker en cholesterol. De gegevens worden overgenomen uit de elektronische patiëntendossiers, versleuteld verstuurd en anoniem verwerkt. Deze werkwijze is veilig en kost artsen weinig extra tijd. Daarmee gaat het niet ten koste van de tijd voor de patiënt.

Dit project wordt financieel ondersteund door het Diabetes Fonds en de VriendenLoterij.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.