22 DEC. 2017

Mensen die in een sociaal isolement leven, hebben vaker diabetes type 2. Dat ontdekten onderzoekers in Maastricht. Deze kennis is belangrijk bij het voorkomen van diabetes type 2.

In Maastricht doen ze grootschalig onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van diabetes type 2.3000 mensen hebben vragenlijsten ingevuld over hun sociale leven. Het is de eerste keer dat er bij zo veel mensen onderzoek is gedaan naar sociaal isolement en diabetes type 2.

Kleiner sociaal netwerk

De onderzoekers ontdekten dat mensen met diabetes type 2 een kleiner sociaal netwerk hebben dan mensen zonder diabetes. Ook zagen ze dat alleenstaande mannen vaker diabetes type 2 hebben dan alleenstaande vrouwen. Blijkbaar verzorgen vrouwen die sociaal geïsoleerd zijn zichzelf gemiddeld beter dan mannen in dezelfde situatie. Dit zou kunnen komen doordat ze meer bewegen en gezonder eten.

Nieuwe interventies

Dit resultaat is vooral belangrijk voor het voorkomen van diabetes en het succesvol ontwikkelen van nieuwe leefstijl-interventies. Nu krijgen mensen het advies om meer te bewegen en gezonder te gaan eten. Maar er moet ook aandacht zijn voor de sociale situatie. Huisartsen moeten hier bewust mee omgaan en proberen om iemand uit het sociaal isolement te halen.

Doe een eenmalige gift

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.

Ook met een eenmalig bedrag steun je oplossingen voor diabetes en de gevolgen ervan.