19 SEP. 2013

Sommige mensen voelen een aanval van lage bloedsuiker niet meer aankomen. Dat kan gevaarlijk zijn. Gezinsleden van deze patiënten vinden dat zo moeilijk dat hun eigen leven eronder lijdt. Dit blijkt uit Brits onderzoek.

Het niet voelen van een hypo heet met een Engels woord hypo unawareness. Dat kan vervelend of gevaarlijk zijn. Je kunt door een hypo bijvoorbeeld flauwvallen en in coma raken.

Angst

Gezinsleden zeggen dat ze hun familielid met diabetes graag willen helpen tijdens een hypo, maar ook dat ze vaak bang zijn. Want tijdens een hypo kan iemand lastig en agressief worden. Ook maken gezinsleden zich veel zorgen als degene met diabetes alleen is.

Meer steun

Veel gezinsleden van mensen met diabetes en hypo unawareness richten hun leven anders in, zodat ze een hypo kunnen helpen herkennen en dan ingrijpen. Maar daardoor verwaarlozen ze soms hun eigen gezondheid en plezier in het leven. In het onderzoek gaven de gezinsleden aan dat ze meer informatie willen en ondersteuning. Het onderzoek is gepubliceerd in het vakblad Diabetes Care.

Het Diabetes Fonds betaalt momenteel onderzoek van dr. de Galan naar hypo unawareness. Als we daar meer vanaf weten, kunnen we hypo unawareness in de toekomst wellicht genezen.


Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.