25 APR. 2019

Vandaag presenteert prof. dr. Henk Bilo de langverwachte resultaten van een onderzoek van Isala met Zilveren Kruis en DVN naar de FreeStyle Libre flash glucosemeter (FSL). De conclusie is dat de FSL voor veel mensen een betrouwbaar alternatief is voor de vingerprikmeting.

De FreeStyle Libre (FSL) van fabrikant Abbott is een zogeheten flash glucosemonitor. Hij bestaat uit een sensor die in de bovenarm steekt, en je leest je zelf de bloedsuikerwaarde af met de bijbehorende reader of app. De sensor moet iedere twee weken worden vervangen, en af en toe voer je een controlemeting uit met de vingerprik en teststrip.

Onderzoek met register FSL-gebruikers

Er is al lange tijd veel discussie over wel of niet vergoeden van de FSL, en voor wie. In 2016 startte Isala een onderzoek naar de FSL, samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Diabetesvereniging Nederland (DVN) en stichting Basisstructuur Innovatief Diabetes Onderzoek Nederland (BIDON). Zij wilden weten of de FSL een voldoende betrouwbaar alternatief kan zijn voor vingerprikken en teststrips.

Voor dit onderzoek is gekozen voor het opbouwen van een register, waarbij meer dan 80 van de Nederlandse ziekenhuizen hun medewerking hebben verleend. Zevenhonderd deelnemers aan het onderzoek gebruikten twaalf maanden de FreeStyle Libre. Hun gegevens komen in het register. De onderzoekers analyseerden op verschillende momenten het totaal aan gegevens: bij de start, na zes maanden en na twaalf maanden.

Resultaten FSL-onderzoek

Professor dr. Henk Bilo, hoogleraar interne geneeskunde en hoofd van het Diabetes Onderzoekscentrum in Zwolle, leidde het onderzoek en maakt de resultaten vandaag bekend op het congres van de Nederlandse Internisten Vereniging. Na twaalf maanden gebruik van de FreeStyle Libre:

  • Daalt de HbA1c-waarde (middelste waarde, mediaan: 4 mmol/mol),
  • hebben steeds meer mensen geen hypo’s meer in het halfjaar ervoor;
  • en neemt zowel de fysieke als de mentale ervaren kwaliteit van leven significant toe.
  • Daarnaast daalt arbeidsverzuim van 18.4 procent naar 7.7 procent en het aantal ziekenhuisopnames van 13.8 procent naar 4.7 procent.
  • Het stripgebruik nam af van gemiddeld 6 naar 3 strips per dag.
  • De gebruikers controleerden vaker, ook bijvoorbeeld voordat zij gingen autorijden,
  • en bij 62 procent van de gebruikers maakten hun familie en/of bekenden zich minder zorgen over hun diabetes.

Naast deze positieve uitkomsten waren er ook enkele negatieve geluiden:

  • Een klein deel van de gebruikers kreeg een allergische reactie op de lijm waarmee de sensor op de huid is geplakt.
  • Daarnaast vonden gebruikers de kosten nog steeds hoog, ondanks de bijdrage van het Zilveren Kruis.
  • Een aantal gebruikers vond de metingen bij hen toch niet betrouwbaar genoeg.

FSL voor veel mensen een uitkomst

Professor Bilo: 'De FreeStyle Libre is een goed alternatief voor de vingerprik gebleken in de onderzochte indicatiegroepen van mensen met diabetes mellitus type 1, type 2, en de zeldzame erfelijke vormen LADA of MODY.'

De onderzoekers concluderen dat de FreeStyle Libre voor veel gebruikers een goed toepasbaar hulpmiddel is met positieve resultaten wat betreft glucoseregulatie, kwaliteit van leven, mate van arbeidsuitval en kans op ziekenhuisopnames.

Reactie DVN en Diabetes Fonds

De resultaten van het onderzoek tonen wederom de meerwaarde aan van de Flash Glucose Monitoring. Diabetesvereniging Nederland zal dit nogmaals benadrukken in overleg met het Zorginstituut Nederland (ZIN) over vergoeding en de criteria daarvoor.

Het Diabetes Fonds pleit er bovendien voor dat mensen keuzevrijheid hebben. Als een bepaalde flash- of continue glucosemeter niet als prettig wordt ervaren (denk bijvoorbeeld aan huidirritatie) dan moet men in principe ook voor een alternatief kunnen kiezen.

DVN gaat op 10 mei in gesprek met Zorginstituut Nederland en alle betrokken partijen over vergoeding van Flash Glucose Monitoring. In een brandbrief die DVN vandaag heeft verstuurd naar het Zorginstituut, vragen zij nadrukkelijk om snelle besluitvorming rond deze vergoeding.

Bron: Diabetes Onderzoekscentrum in Isala en nieuwsbericht DVN, foto: Abbott. Voor meer info: neem contact op met DVN.