15 DEC. 2022

Een gezonde leefstijl moet onderdeel worden van het dagelijks leven van Nederlanders. In de brief in aanloop van het debat over leefstijlpreventie in de Tweede Kamer op 14 december benadrukt staatssecretaris Maarten van Ooijen dat een gezonde leefstijl bijdraagt aan het voorkomen van (chronische) ziektes zoals diabetes type 2. ‘We willen jonge mensen beschermen tegen ongezonde keuzes die de omgeving hen opdringt.’

Volgens Van Ooijen verhoogt een ongezonde leefstijl de kans op onder andere dementie, hart- en vaatziekten en kanker. ‘We moeten patronen doorbreken, niet alleen op individueel, maar ook op collectief niveau. We zetten wet- en regelgeving in daar waar het nodig is. We werken aan een rookvrije, een gezonde generatie.’

Verleiding tot ongezonde voeding

Het Diabetes Fonds en verschillende partners roepen het kabinet daarom al geruime tijd op om vaart te maken met gezond leven in de dagelijkse praktijk. Uit diverse onderzoeken blijkt dat we in het dagelijks leven continue en overal verleid worden tot ongezond eten en drinken. Hierbij is de inzet van passende leefstijlzorg als behandeling niet vanzelfsprekend. 

Maatregelen voor gezonde generatie in 2040

In de voedselomgeving is veel gezondheidswinst te behalen. Daarom werkt het Diabetes Fonds binnen de Alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie (AVGG) samen met gezondheidsfondsen en organisaties aan een gezonde voedselomgeving. De AVGG vroeg de Kamer in aanloop naar het debat om onze kinderen te gunnen op te groeien in een omgeving waar de gezonde voedselkeuze de makkelijke keuze is. 

Dat betekent onder andere dat gezonde voeding goedkoper moet worden dan ongezonde voeding, bewerkt voedsel minder zout, suiker en verzadigd vet bevat en gezonde voeding de norm is in omgevingen waar veel kinderen komen. Ook moet kindermarketing op ongezonde producten verboden worden. Staatssecretaris Van Ooijen heeft een aantal maatregelen aangekondigd voor een gezonde generatie in 2040:

  • Marketing van ongezonde voedingsmiddelen gericht op kinderen en jongeren wordt beperkt en alleen nog toegestaan bij gezonde producten. Dit is een belangrijke eerste stap om een gezonder voedingspatroon voor kinderen te stimuleren. Ongezonde voedingsmarketing beïnvloedt de voorkeuren en consumptiepatronen van kinderen van jongs af aan voor de rest van hun leven. Hierdoor lopen kinderen een groter risico op het ontwikkelen van chronische ziekten zoals diabetes type 2.
  • Gemeentes mogen de komst van nieuwe fastfoodrestaurants of snackbars in een wijk of bij een school verbieden. Hier moet nog wel wetgeving voor worden uitgewerkt. Op deze manier krijgen gemeenten de mogelijkheid om nieuwe ongezonde voedselaanbieders te weren en daarmee te voedselomgeving gezonder te maken. Meer informatie hierover volgt in het voorjaar van 2023.
  • In het voorjaar van 2023 wordt er gekeken naar de voortgang van productverbetering om minder suiker, zout en vet in producten te verwerken. Tot nu toe zijn er samenstellingseisen vastgelegd. Als dat niet door de industrie wordt opgevolgd, dan gaat het kabinet in een later stadium over tot wetgeving. Het Diabetes Fonds en andere gezondheidsfondsen houden de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. 
  • Het kabinet werkt aan het pakket om ongezond eten duurder, en gezond eten goedkoper te maken. Hier wordt in het voorjaar van 2023 verder over gesproken. Het Diabetes Fonds kijkt uit naar de invoering van slimme maatregelen zoals de suikertaks. “We weten uit verschillende onderzoeken dat de suikertaks op suikerrijke dranken effect heeft en vooral jongeren hierbij baat hebben. De tijd van onderzoeken doen is dus echt voorbij. Nu moeten we aan de slag met een pakket aan maatregelen waarvan we weten dat ze werken” stelt de directeur van het Diabetes Fonds, Diena Halbertsma.

Leefstijlzorg passend maken 

Met een brede coalitie van onder andere Arts en Leefstijl, Diabetes Vereniging Nederland (DVN), gedragsexperts van Lifestyle4Health, Leefstijlapothekers en Stichting Je Leefstijl als Medicijn vroeg het Diabetes Fonds in aanloop naar het debat bij Kamerleden aandacht voor passende leefstijlzorg. ‘We weten al langer dat leefstijlzorg werkt: de ziektelast van diabetes type 2 vermindert, en het zorgt ook voor meer energie, eigen regie op gezondheid en meer participatie op de arbeidsmarkt’, aldus Halbertsma.

‘Door een te algemene aanpak blijft het potentieel van leefstijlzorg echter onbenut. Door passende leefstijlinterventies voor bijvoorbeeld mensen met diabetes type 2 in te zetten, kun je veel meer bereiken. De staatssecretaris hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Met de routekaart leefstijlgeneeskunde diabetes type 2 kunnen we de ontwikkelingen richting geven en versnellen: met gedifferentieerde interventies, het realiseren van innovatieruimte (inclusief evaluatie) en een passend bekostigingsmodel’, sluit Halbertsma af. 

Keer Diabetes2 Om

Een mooie eerste stap in de behandeling van diabetes type 2 is dat vanaf 1 januari 2023 de behandeling Keer Diabetes2 Om als eerste gespecialiseerde Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) vanuit de basisverzekering wordt vergoed.