9 JUL. 2015

Voor mensen met diabetes type 2 en ernstig overgewicht werkt een maagoperatie gevolgd door een leefstijlprogramma beter dan alleen een leefstijlprogramma, om hun gezondheid te verbeteren. Dat blijkt uit een lang lopende studie naar het effect van drie verschillende behandelingen op de bloedsuiker en het gewicht.

Eerdere studies die het effect van maagoperaties vergeleken met het effect van leefstijlprogramma’s duurden niet langer dan een jaar. Deze nieuwe studie volgde 61 mensen met diabetes en een BMI tussen 30 en 40 (ernstig overgewicht) voor een periode van drie jaar.

Drie groepen

20 deelnemers kregen in het eerste jaar intensieve begeleiding om leefstijl te verbeteren, 20 mensen kregen een maagbypass (omleiding) en 21 een maagband. In het tweede en derde jaar deden alle groepen mee aan een, minder intensief, programma voor een gezondere leefstijl.

Gezondere bloedsuiker

Aan het eind van de studie bleek dat een maagoperatie duidelijk effectiever was dan het intensieve leefstijlprogramma. Van de groep met de maagbypass had 40 procent na drie jaar een gezondere bloedsuiker of zelfs geen ziekteverschijnselen meer. Van de groep mensen met een maagband was dat 29 procent. In de groep die alleen het leefstijlprogramma volgde, gold dit echter voor niemand.

Medicatie en gewicht

Ook het gebruik van diabetesmedicatie ging alleen omlaag in de groepen met de maagoperaties. De mensen uit het leefstijlprogramma hadden wel wat gewicht verloren, maar beduidend minder dan de mensen uit de andere groepen.

Maagband beter dan maagbypass

Voor mensen met diabetes en ernstig overgewicht zou een maagoperatie dus beter zijn voor het gewicht en de bloedsuiker dan een leefstijlprogramma alleen. Uit alle meetgegevens bleek de maagbypass nog beter te werken dan de maagband. Maar het plaatsen van een maagband is minder ingrijpend en levert minder risico’s op complicaties. Bovendien is een maagband ook weer te verwijderen en dat kan bij een bypass niet.

Veelbelovend

De onderzoekers denken daarom dat de maagband beter is voor mensen met diabetes en een BMI van 30 tot 35 en een maagbypass beter bij een hoger BMI. Maar ze zijn nog voorzichtig in hun uitspraken, want het aantal deelnemers aan het onderzoek was relatief klein. Het is wel de eerste langere studie en daardoor veelbelovend.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.