20 SEP. 2013

Per september is Maurine Alma (1968) benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van het Diabetes Fonds. Alma is Industry Leader Branding bij Google. Bij het Diabetes Fonds wordt zij verantwoordelijk voor de portefeuille marketing en media. Alma volgt Anoeska van Leeuwen op na afloop van haar zittingstermijn.

Maurine Alma: “Diabetes wordt een steeds groter probleem. Ik was geschokt door de cijfers; er zijn ruim 1 miljoen mensen met diabetes in Nederland en dit aantal blijft groeien. De ultieme oplossing is er nog niet; daar is meer onderzoek voor nodig. En dus meer geld. Ik vind het opvallend hoe innovatief het Diabetes Fonds is op het gebied van online fondsenwerving. De traditionele donateur is aan het verdwijnen; het fonds speelt goed in op deze trend. Een grote uitdaging daarbij is: hoe kan je als fonds relevant blijven voor je doelgroep? Daarin kunnen nieuwe media een grote rol spelen. Ik wil graag met mijn expertise op dit gebied een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Diabetes Fonds.”

Maurine Alma studeerde medische biologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij startte haar loopbaan bij Elsevier Science als publishing editor. Zij werkte vervolgens bij Procter & Gamble in o.a. Rusland, Oekraïne en Singapore. Sinds 2010 werkt ze bij Google als Industry Leader Branding.

Nieuwe samenstelling
De samenstelling van de Raad van Toezicht van het Diabetes Fonds is per 1 september 2013 als volgt:
• Mevrouw S.M. Dekker (voorzitter)
(voorheen o.a. Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)
• De heer drs. M.J.M Van den Berg (voorzitter Financiële Auditcommissie)
(Chief Operations Officer van PGGM Vermogensbeheer)
• De heer prof. dr. W.W. Boonstra
(Onderdirecteur en Chef-econoom Rabobank Nederland, bijzonder hoogleraar Economische en monetaire politiek, VU Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde )
• Mevrouw dr. C.B. Brouwer
(Internist in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam)
• De heer Prof. dr. E. C. Klasen
(Adviseur Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
• Mevrouw drs. M. Alma
(Industry Leader FMCG Google)
• De heer P.H. Vergeer
(Erelid Diabetesvereniging Nederland)

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.