18 SEP. 2015

Empagliflozine is een nieuw medicijn om de bloedglucosewaarde te verlagen bij mensen met diabetes type 2. Behandeling met dit medicijn kan ook voor een afname zorgen in hart- en vaatproblemen, laat onderzoek uit Canada zien.

Ongeveer 60 tot 70% van de mensen met diabetes krijgt te maken met hart- en vaatziekten. Een medicijn dat zowel de bloedglucosewaarde als het risico op hart- en vaatproblemen kan verlagen zou een mooie ontwikkeling zijn.

Onderzoek

In de EMPA-REG-studie werden 7.020 mensen met diabetes type 2 onderzocht uit 42 landen. Een deel van hen kreeg empagliflozine bovenop de bestaande behandeling. Alle deelnemers hadden een risico op hart- en vaatproblemen.

Minder hart- en vaatproblemen

Door het gebruik van empagliflozine nam het aantal sterfgevallen door hart- en vaatproblemen af met 38% en het aantal ziekenhuisopnamen met 35%. Deze effecten traden al heel snel op, namelijk na drie maanden.

In de praktijk

Voorlopig zal metformine in de behandeling van diabetes type 2 nog de voorkeur hebben. Begin december 2015 is namelijk bekend geworden dat empagliflozine, net als andere SGLT2-remmers, meer bijwerkingen heeft dan aanvankelijk gedacht. Het gaat om onder andere ketoacidose en urinweginfecties. Artsen moeten bij het voorschrijven deze mogelijke bijwerkingen in gedachten houden. Meer onderzoek is nodig naar de werking van empagliflozine en andere SGLT2-remmers en de mogelijke bijwerkingen.