2 JUL. 2019

In Nederland is een kleine groep mensen met diabetes afhankelijk van een inwendige insulinepomp. Sinds Medtronic aankondigde om te stoppen met de productie, leven zij in onzekerheid. Naar verwachting komt er voor hen in 2020 een nieuwe en sterk verbeterde versie van de pomp: de DiaLin.

Bij sommige mensen werkt insuline toedienen via de huid niet, bijvoorbeeld door een allergische reactie. Of de insuline wordt niet opgenomen. Een inwendige (implanteerbare) insulinepomp is voor hen van levensbelang. Die werkt precies als een ‘gewone’ insulinepomp, alleen zit hij in de buikholte geïmplanteerd en er wordt van buitenaf insuline bijgevuld.

Nieuwe inwendige insulinepomp

De enige pomp werd gemaakt door Medtronic, maar dat bedrijf kondigde twee jaar terug aan om te stoppen met de productie, in juni 2019. Dat moment is dus nu aangebroken. Al twee jaar leven de gebruikers in onzekerheid over hun toekomst.

Daarom werkt het bedrijf IPaDiC sinds 2017 hard aan de ontwikkeling van een nieuwe inwendige insulinepomp, de DiaLin-pomp. Ook het Diabetes Fonds draagt hier financieel aan bij.

IPaDiC bestaat uit betrokken zorgverleners en ervaringsdeskundigen die alles op alles zetten om te zorgen voor een nieuwe pomp. Dat is ook meteen een kans om de pomp flink te moderniseren: hij is bijvoorbeeld stuk kleiner en makkelijker te gebruiken en bij te vullen.

Eind 2020 overstappen

Het prototype wordt nu getest in het laboratorium. Na deze tests wordt de pomp verder aangepast. De verwachting is dat eind 2020 de behandelingen starten bij huidige pompgebruikers. Vandaag zijn de huidige gebruikers van de oude inwendige insulinepomp bijgepraat over de stand van zaken, op een informatiebijeenkomst.

Op dit moment zijn 70 mensen in Nederland afhankelijk van deze pomp, maar naar verwachting zullen meer mensen baat gaan hebben bij deze pomp: naar schatting tussen de duizend en drieduizend mensen. Wereldwijd gaat het om honderdduizenden mensen.

Meer info bij DVN

Diabetesvereniging Nederland (DVN) is sinds het moment dat Medtronic bekendmaakte te stoppen met de productie van de pomp, nauw betrokken bij het proces om met een oplossing te komen voor de dringende situatie voor de huidige gebruikers. In dit uitgebreide nieuwsbericht van DVN lees je meer informatie.

Bron: DVN