Collecteweek promoten - man met krant

Hoe vaker en hoe meer mensen iets over het Diabetes Fonds horen en lezen, hoe beter. En door de collecteweek van te voren aan te kondigen, weten inwoners dat er een collectant langs komt. Daardoor is het makkelijker voor collectanten om te collecteren. Wil je na afloop de opbrengst communiceren? Ook dat stellen we zeer op prijs.

Hieronder vind je voorbeelden van persberichten en voorbeeldtekstjes voor de sociale media. Je hebt hiermee een goede basistekst en kunt de teksten aanpassen en aanvullen. Benader hiermee de lokale media en schakel de sociale media kanalen in. Naast je eigen Facebook en Twitter kun je wellicht ook, na overleg, de sociale media of de website van je club of vereniging inzetten om een oproep op te plaatsen. 

Het helpt ook om een foto mee te sturen. Bijvoorbeeld van een collectant op een herkenbare plek in uw woonplaats, de standaardfoto of het logo van het Diabetes Fonds. 

Aankondiging collecte

 • Voorbeeld persbericht aankondiging collecte 2023
 • Collecteposter aankondiging collecte
 • Tekst voor op Social Media:

  Persoonlijk
  Ik collecteer voor mijn [wie?]. Iedereen vrij van diabetes? Draag je steentje bij aan de collecteweek van het Diabetes Fonds van 14 t/m 19 oktober 2024. #diabetescollecte #diabetes #collecte @diabetesfonds

  Algemeen
  Iedereen vrij van diabetes, daar collecteren we voor! Elke donatie is welkom tijdens de collecteweek van het Diabetes Fonds van 14 t/m 19 oktober 2024. Geef jij ook? #diabetescollecte #diabetes #collecte @diabetesfonds

Opbrengst collecte

Algemeen materiaal

Kijk voor het werven van collectanten op de pagina 'Collectanten werven'.

Veel succes!

Het collecteteam
collecte@diabetesfonds.nl