Foto: Rens Vandeberg, Bram Wouterse enEmma Coles in de opnamestudio

Passende leefstijlzorg, is dat wel mogelijk binnen het huidige financiële zorgsysteem? We zien allemaal wel dat een gezonde leefstijl baat heeft, maar het imagoprobleem dat een leefstijlinterventie alleen maar geld kost, is hardnekkig. Hoe kunnen we dit imagoprobleem in de zorg ombuigen? En laten zien dat preventie juist alleen maar winst oplevert, zowel financieel als qua gezondheid?

Het zorgsysteem in Nederland is complex en log, vooral bij innovaties zoals een leefstijlinterventie. Welke instantie is waarvoor verantwoordelijk? En welke rol spelen instanties zoals zorgverzekeraars, gemeenten en de Rijksoverheid in het zorglandschap? Met andere woorden, is een systeemverandering nodig? 

Financiële winst met curatieve preventie

Er moet veel meer worden ingezet op preventie in plaats van weer de zoveelste medicatie voor te schrijven. Vanuit de wetenschap is er het bewijs dat preventie kosteneffectief is. Alleen we moeten meer gaan kijken naar gezondheidswinst in plaats van alleen kostenbesparing. Preventie heeft vaak een gunstigere businesscase dan medicatie. Alleen je moet er wel met de juiste bril naar willen kijken.

Hoopvolle toekomst

Tien jaar terug had niet niemand het over een gezonde leefstijl. Als je nu toch ziet dat allerlei artsen en verpleegkundigen ermee bezig zijn, terwijl het financiële zorgsysteem er nog niet op is ingericht, stemt dat hoopvol. Er is veel meer politieke en maatschappelijk bewustzijn voor preventie dan vijf jaar geleden.

Beluister de podcastaflevering: Financieel zorgsysteem onder de loep

Presentator:
Rens Vandeberg

Gasten:
Bram Wouterse, gezondheidseconoom en universitair docent
Emma Coles, directeur data en zorgrelaties van Voeding Leeft