Podcast 3 - Leefstijl­genees­kunde in de praktijk

Hoe gaat het er momenteel aan toe in de spreekkamer van de zorgprofessional? En hoe kan de zorgverlener en de cliënt meer met leefstijl aan de slag gaan? Hiervoor is onder meer een andere manier van denken en gedragsverandering nodig, zowel bij de zorgprofessional als bij de cliënt.

Huisarts Karel Bos is al jaren bezig met leefstijl als behandeling in zijn spreekkamer. En met succes. Zijn praktijk is gegroeid van 2.000 naar 3.000 cliënten en toch heeft hij het minder druk. In elk consult praat hij met zijn cliënten over leefstijl als behandeling. Hierdoor voelen de meeste cliënten van Bos zich gezonder, zelfredzamer en komen ze minder naar het spreekuur.

Effectieve werkwijze

Huisarts Bos investeert in het begin meer tijd aan zijn cliënt, maar dat verdient hij dubbel en dwars terug op meerdere vlakken. Eerst leert hij de persoon beter kennen: hoe zit iemand in elkaar, waar heeft hij of zij behoefte aan en welke motivatie heeft een persoon om bepaald gedrag te veranderen? Hij gaat open het gesprek aan en sluit aan op de belevingswereld van de client. Vanuit daar ontstaat er vertrouwen bij de client en wordt het makkelijker om stap voor stap gezonder te gaan leven.

Andere manier van denken

Het is cruciaal dat zorgverleners anders gaan denken. Artsen hebben de reflex om medicatie voor te schrijven, maar er moet veel meer gekeken worden naar de oorzaken van aandoeningen. 50 tot 70 procent van de aandoeningen in de huisartsenpraktijk is gerelateerd aan leefstijl. Dus meer nadruk op leefstijl is een effectieve manier om meer mensen gezonder te maken.

Genoemd in de podcast

Beluister de podcastaflevering: Leefstijlgeneeskunde in de praktijk

Presentator:
Rens Vandeberg

Gasten:
Karel Bos, huisarts
Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie Universiteit Leiden