Het Diabetes Fonds staat garant dat het ingezamelde geld optimaal besteed wordt. Daartoe werken wij samen met jou aan een goed resultaat van jouw onderzoeksproject. Een goede samenwerking is gebaat bij duidelijke afspraken.

Ik wil subsidie aanvragen

Ben je van plan een subsidie aan te vragen bij het Diabetes Fonds? Bij het opstellen van een begroting is het belangrijk de Regeling Subsidieverlening te raadplegen. Hierin staat onder andere beschreven waarvoor wij subsidie verlenen, welke kostenposten vallen onder materiële en personele kosten en aan welke voorwaarden deze vergoedingen moeten voldoen. De verschillende vergoedingscategorieën voor personeelskosten kun je vinden in de Vergoedingentabel 2023-2024.

Ik ontvang subsidie

Aan welke afspraken dien je je als subsidieontvanger te houden? Dit lees je in de subsidievoorwaarden die je hebt ontvangen bij de toekenning van de subsidie. Voor de meeste programma’s gelden de Algemene Subsidievoorwaarden. Deze bepalingen hebben betrekking op onder andere de besteding van de subsidie, de rapportages, wijzigingen van het onderzoek, publiciteit en voorlichting. Voor sommige programma’s gelden andere subsidievoorwaarden; heb je vragen over jouw voorwaarden of wil je ze nogmaals ontvangen? Neem dan contact op met het Diabetes Fonds.

De spelregels geformuleerd in de Regeling Subsidieverlening en de Algemene Subsidievoorwaarden zijn in lijn met de afspraken die zijn gemaakt tussen NWO en VSNU over de subsidiëring van wetenschappelijk onderzoek. Raadpleeg hiervoor het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek.

Informeer ons

Je krijgt de subsidiegelden om het onderzoeksvoorstel uit te voeren waarvoor de subsidie is aangevraagd. Niet voor ander onderzoek. Het kan zijn dat je het oorspronkelijke voorstel niet geheel kunt uitvoeren. Bijvoorbeeld door vertraging, of omdat een koerswijziging nodig is. Als dat zo is, dan ben je verplicht om dit direct bij het Diabetes Fonds te melden.

Vermeld de steun van het Diabetes Fonds

Vermeld ons bij persuitingen over het onderzoek. Verder dien je in alle voordrachten en publicaties de steun van het Diabetes Fonds te vermelden. Hiervoor kun je ons logo downloaden.