Terugblik op info-avond 14 november in Amersfoort

Een live demonstratie van de kunstalvleesklier door Robin Koops, en de stand van zaken rond nieuwe bètacellen, verteld door prof. Eelco de Koning. Dat gebeurde op Wereld Diabetes Dag, op een informatie-avond over ontwikkelingen rond diabetes type 1.

Op 14 november, Wereld Diabetes Dag, vulde de zaal in Amersfoort zich helemaal met 350 bezoekers die zich lieten bijpraten over ontwikkelingen in onderzoek naar diabetes type 1. Nadat dagvoorzitter Wanda Catsman, communitymanager van diabetestype1.nl iedereen een warm welkom heette, ging het programma van start.

Diabetes Fonds 40 jaar

Hanneke Dessing, directeur van het Diabetes Fonds, geeft een kort overzicht van de activiteiten van het fonds. Het fonds is er voor alle mensen met diabetes, en investeert dit jaar al precies 40 jaar in onderzoek naar genezing, preventie en betere behandelingen, ook tegen complicaties, met veel vooruitgang en resultaten tot gevolg. Dat doet het Diabetes Fonds niet alleen. We zoeken samenwerking met allerlei partijen om te zorgen dat we zo snel mogelijk tot resultaten komen, om kennis vanuit allerlei gebieden te benutten en om het geld zo efficiënt mogelijk in te zetten, want 1 + 1 = 3!

Eelco de Koning over nieuwe bètacellen

Vervolgens vertelde prof. dr. Eelco de Koning (LUMC en Hubrecht Instituut) over de stand van zaken rond het maken van nieuwe insulineproducerende cellen voor mensen met diabetes type 1. Hij legde uit hoe zij in het laboratorium nieuwe cellen maken uit stamcellen, en hoe die na transplantatie beschermd kunnen worden tegen afstoting. De eerste resultaten uit tests bij mensen zijn redelijk positief al is er ruimte voor verbetering. De Koning waarschuwde wel voor al te positieve krantenkoppen over ‘doorbraken’. ‘Lees alsjeblieft het artikel zelf en vertrouw niet op de kop’, zei hij. 

Kunstalvleesklier live getoond door Robin Koops

Robin Koops demonstreerde zijn kunstalvleesklier live op het grote scherm, en de zaal kon zien hoe keurig zijn glucosewaarden de afgelopen 24 uur waren geweest. Koops vertelde hoe hij de afgelopen vijftien jaar het apparaat ontwikkelde, eerst met drie vrienden en een arts (‘eerst zien dan geloven’) daarna met zijn bedrijf Inreda. Er was ook ruimte voor vragen uit de zaal, zoals wanneer komt hij er, is hij getest met kinderen en hoe zit het met de vergoeding? 

Paneldiscussie over samenwerking in het diabetesveld

‘De droom die ons allemaal bindt, is genezing. Toewerken naar genezing van diabetes type 1 vraagt om samenwerking, want samen zijn we sterk en kunnen we ontwikkelingen versnellen’, zegt Rens Vandeberg, adjunct-directeur en hoofd Kennis en innovatie bij het Diabetes Fonds. Op het podium zitten ook Els Ankum-Griffioen (bestuurslid JDRF) en Bas van de Goor (oprichter en directeur Bas van de Goor Foundation, BvdGF). Een voorbeeld van samenwerking is het grote consortium RegMed XB, samen met Stichting DON, waarin wordt gewerkt aan nieuwe insulineproducerende cellen.

Voor het panel en de eerdere sprekers kwam vanuit het publiek onder andere de vraag: hoe zit het met de samenwerking tussen de werelden van biomedische onderzoekers en techneuten, en ook internationaal? Er wordt veel samengewerkt, bevestigde Eelco de Koning, die ook graag kijkt naar initiatieven zoals de kunstalvleesklier van Robin Koops.

‘Het is belangrijk dat er ruimte is voor creatieve geesten en originele ideeën die afwijken van de rest’, zei De Koning. ‘Daarom is het ook goed dat er op meerdere plekken aan dezelfde onderwerpen wordt gewerkt, deels met samenwerking waar het winst oplevert maar deels ook apart, zodat je niet door de samenwerking allemaal dezelfde richting in gaat.’

Bijzondere actie van Bas op 22 december

Dagvoorzitter Wanda Catsman bedankt de zaal voor hun aanwezigheid, interesse en inzet voor het Diabetes Fonds. Zij sluit dit officiële gedeelte af met noemen van een mooie actie van de jonge Bas, die op 22 december alle stationspiano’s wil bespelen voor zijn zusje met diabetes. 

Borrel

Met een drankje en hapje in de hand was er daarna ruimte om 1-op-1 persoonlijke vragen te stellen aan de sprekers en aan medewerkers van het Diabetes Fonds, en om kennis te maken met elkaar. Sommige mensen kenden elkaar van de online community diabetestype1.nl en ontmoetten elkaar nu voor het eerst in levenden lijve. Ook waren er informatietafels van andere organisaties, waar veel belangstelling voor was.

Tot de volgende keer?

Ieder jaar organiseren we informatie-avonden. Via de nieuwsbrief e-dialoog krijg je vanzelf een uitnodiging zodra de eerste datum bekend is.