Gezondheidscheck in kwetsbare groepen

In dit onderzoek is nagegaan hoe moeilijk bereikbare en kwetsbare groepen beter begeleid kunnen worden bij het beginnen met, en volhouden van, een gezonde leefstijl. Het is gefinancierd door het Diabetes Fonds samen met de Hartstichting en Nierstichting.

In 2009-2010 is met de Nierstichting, de Hartstichting en artsenorganisaties binnen het programma LekkerLangLeven een Risicotest ontwikkeld. Mensen krijgen hiermee inzicht in hun risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen. Is dit risico hoog, dan wordt de persoon uitgenodigd voor een PreventieConsult bij de huisarts. Naast behandelen kan de huisarts diegene doorverwijzen naar programma's om gezonder te eten en meer te bewegen.

Niet iedereen goed bereikt

Het bleek dat mensen met een lage sociaal economische status en/of van allochtone (Turkse, Marokkaanse, Hindostaanse of Surinaamse) afkomst niet goed bereikt werden met deze programma's. En als ze meededen het programma vaak niet afmaakten. Terwijl juist deze groepen een verhoogd risico op de drie ziekten hebben.

Betere begeleiding

150 mensen uit deze kwetsbare groepen kregen een zelfmanagement-programma met begeleiding, en voor elk persoon werd een eigen plan van aanpak ontwikkeld. Na het programma is gekeken of de deelnemers gezondere leefgewoonten hadden en of hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker verbeterde. De resultaten zijn vergeleken met 150 volwassenen die dit programma niet ontvingen.

Resultaten

Na het volgen van het programma waren deelnemers meer gaan bewegen en vonden het belangrijker om gezonder te eten. Ook werd hun kwaliteit van leven beter. Dit alles resulteerde echter nauwelijks in een verbetering van hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker. De onderzoekers verklaren dit deels door uitval van deelnemers tijdens het programma en de onderzoeksmetingen. Meer onderzoek is nodig naar hoe uitval is te voorkomen en te komen tot betere resultaten.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2009.20.010
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. M.R. Crone
Kosten: € 449.520

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.