Actuali­seren  'Praten-platen over diabetes'

De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) heeft de voorlichtingsmap ‘Praten-platen over diabetes’ geactualiseerd en opnieuw toegankelijk gemaakt. Deze map is een hulpmiddel bij voorlichting over diabetes aan allochtone en laaggeletterde patiënten.

Mensen met diabetes moeten met veel dingen rekening houden en iedere dag behandeladviezen toepassen in hun dagelijkse routine. Voorlichting over de ziekte is daarom belangrijk in de behandeling. Dit kan een flinke uitdaging zijn bij allochtone mensen met diabetes die niet of slecht kunnen lezen in het Nederlands en ook niet in hun eigen taal.

Map met platen

De map 'Praten-platen met diabetes' bestaat uit visuele platen en kan een hulpmiddel zijn in voorlichtingsgesprekken. Behandelaars kunnen een keuze maken uit de onderwerpen die zij nodig hebben in de voorlichting. Gedeeltes van de map zijn ook bruikbaar voor autochtone patiënten die laaggeletterd zijn en/of beperkte gezondheidsvaardigheden hebben.

Herzien

De map is 2008 ontwikkeld door de NDF en het NIGZ met financiële steun van het Innovatiefonds Zorgverzekeraars. De map is toen in een grote, geprinte oplage verspreid in het diabetesveld en werd zeer goed ontvangen. Hoewel de map voorziet in een behoefte van zorgverleners, was de map niet meer beschikbaar na het faillissement van het NIGZ, en was de inhoud gedateerd. Met geld van het Diabetes Fonds heeft de NDF de voorlichtingsmap ‘Praten-platen over diabetes’ geactualiseerd en opnieuw (online) toegankelijk gemaakt.
Download de map Praten met platen

 

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.