Shutterstock: Pressmaster

Jongeren met diabetes type 1 vallen regelmatig tussen wal en schip als zij de overstap maken van kinderarts naar internist. Dankzij concrete tips en nieuwe programma's is dat nu makkelijker geworden. 

Voor jongeren met diabetes type 1 is het een grote uitdaging om een goed leven te combineren met hun diabetes: van alle leeftijdsgroepen hebben jongeren de hoogste gemiddelde HbA1c-waarden. Ook voor ouders en zorgverleners is dit een lastige periode. Zij moeten de 'regie' over de behandeling overdragen naar de jongere, én zorgen voor een soepele overgang van kinderarts naar internist. 

Jongeren bezoeken diabetesteams

In het onderzoek ‘Betere Transitie bij Diabetes’ is de stand van zaken in kaart gebracht. Ook kregen diabetesteams ondersteuning bij de zorg voor jongeren in deze overgangsfase. In het project werd nauw samengewerkt met jongeren met diabetes, die de diabetesteams op locatie hebben bezocht en tips aan zorgverleners hebben gegeven. De tips zijn gebundeld in een document en een film.

Ruimte voor verbetering

Vijftien ziekenhuizen deden mee aan het verbeterprogramma; in twaalf daarvan werd het onderzoek uitgevoerd (zie factsheet 1 en factsheet 2). Er is nog veel ruimte voor verbetering, vooral als het gaat om de onderlinge samenwerking en afstemming tussen de kinder- en volwassenenzorg. Ook moeten jongeren met diabetes en hun ouders beter worden voorbereid op de nieuwe verantwoordelijkheden en rollen. Want na de overstap hebben jongeren minder intensief contact met zorgverleners. Ze missen daardoor vaak consulten, terwijl hun diabetesregulatie niet goed is.

Concrete tips en nieuwe interventies

Naast de concrete tips voor zorgverleners vanuit jongeren zelf, zijn er nieuwe programma's ingevoerd zoals Ready Steady Go waarin jongeren en ouders worden voorbereid op zelfstandigheid in de zorg en hun leven. Ook was er aandacht voor betere organisatie en coördinatie van de overstap in de deelnemende ziekenhuizen.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2015.30.1852
Status: Afgerond
Onderzoeker: A. van Staa
Kosten: € 75.000