Een hand waarbij één van de vingers een druppel bloed heeft, terwijl de andere hand een glucosemeter vasthoudt die de bloedsuikerwaarde meet.

Een belangrijke oorzaak van complicaties bij diabetes zijn de pieken in de bloedsuiker na het eten van een maaltijd. Belangrijk is om te achterhalen waarom deze pieken zo schadelijk zijn en hoe we dit effect tegen kunnen gaan. 

Na het eten stijgt de bloedsuikerwaarde in het bloed. Deze pieken van bloedsuiker zijn een belangrijke oorzaak van complicaties, zoals hart- en vaatziekten, oogschade en nierfalen. Bij de verbranding van suiker ontstaat een giftige stof, namelijk methylglyoxaal.

Methylglyoxaal

Dr. Hanssen denkt dat dit stofje methylglyoxaal de reden is dat pieken in de bloedsuiker zo schadelijk zijn. In dit onderzoek bekijkt hij of hogere methylglyoxaal-waarden in het bloed samenhangen met een grotere kans op het krijgen van complicaties. Dat bekijkt hij bij zowel muizen als mensen.

Effect tegen gaan met vitamine

Daarnaast kijkt dr. Hanssen of het negatieve effect van methylglyoxaal kan worden tegengegaan door de vitamine pyridoxamine. Als dat zo is dan kan deze vitamine een mogelijk medicijn zijn om complicaties zoveel mogelijk te voorkomen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2017.81.005
Status: Lopend
Onderzoeker: dr. N.M.J. Hanssen
Kosten: € 275.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Foto: Marcel Paschertz / Shutterstock.com