Elk kind met diabetes heeft recht op diabeteszorg op school

Zorg aan leerlingen met diabetes op school hing altijd af van vrijwillige medewerking van leerkrachten en het bestuur. Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School heeft die vrijblijvendheid veranderd.

Zorg aan leerlingen met diabetes wordt door school regelmatig geweigerd. Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School stelde drie drempels vast: 'We willen niet', 'We durven niet' en 'We mogen niet'. De stichting heeft deze drempels aangepakt.

'We willen niet'

Dit argument wordt vaak gebruikt met als reden dat zorg geen taak is van het onderwijs. Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School heeft daarom bij het College voor de Rechten van de Mens een advies aangevraagd.

Hun advies: iedere school is verplicht om te bekijken welke ondersteuning een leerling met diabetes nodig heeft. Ook is de school verplicht om deze ondersteuning te bieden, binnen de mogelijkheden van de school. 

De zorg aan leerlingen met diabetes mag door school dus niet zomaar geweigerd worden. Het is discriminatie wanneer leerlingen geen passende ondersteuning krijgen, terwijl zij daar wel recht op hebben.

'We durven niet'

Dit is een argument dat vaak in verband wordt gebracht met aansprakelijkheid. Dit ondanks dat er geen situaties bekend zijn waarin de school of het onderwijspersoneel aansprakelijk werd gesteld voor verkeerd handelen bij diabeteszorg. 

In samenwerking met Probono Connect en het advocatenkantoor van Benthem en Keulen, is een rapport over aansprakelijkheid opgesteld en gedeeld. Uit dit rapport blijkt dat de angst voor aansprakelijkheid ongegrond is. Weigeren van diabeteszorg door scholen uit angst voor aansprakelijkheid is niet toelaatbaar, zegt het College voor de Rechten van de Mens.   

'We mogen niet'

Dit excuus wordt vaak gebruikt wanneer er in de klas een tekort is aan handen en tijd. Ook dit argument is ongegrond, vond het College voor de Rechten van de Mens. Want wanneer een protocol ondersteuning al bij voorbaat uitsluit, dan is dit discriminatie.

Kortom, de stichting heeft succesvol een einde gemaakt aan de vrijblijvendheid van het bieden van diabeteszorg op school. Er is nu meer duidelijkheid over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Dit is een belangrijke stap. Het maakt duidelijk dat diabeteszorg vanuit school geen gunst is, maar een recht!

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.