Gezondheidscheck in kwetsbare groepen

In dit onderzoek wordt nagegaan hoe moeilijk bereikbare en kwetsbare groepen beter begeleid kunnen worden bij het beginnen met - en volhouden van - een gezonde leefwijze.

In 2009-2010 is met de Nierstichting en de Hartstichting en artsenorganisaties binnen het programma LekkerLangLeven een Risicotest ontwikkeld. Mensen krijgen hiermee inzicht in hun risico op diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen. Is dit risico hoog, dan wordt de persoon uitgenodigd voor een PreventieConsult bij de huisarts.

Niet iedereen goed bereikt

Het bleek dat mensen met een lage sociaal economische status en/of van allochtone (Turkse, Marokkaanse, Hindostaanse of Surinaamse) afkomst niet goed bereikt en begeleid werden. Juist deze groepen hebben vaak een verhoogd risico op deze ziekten.

Betere begeleiding

150 mensen uit deze kwetsbare groepen krijgen een zelfmanagement-programma met begeleiding, en voor elk persoon wordt een eigen plan van aanpak ontwikkeld. Na het programma wordt gekeken of de deelnemers gezondere leefgewoonten hebben en of hun bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker verbeterd is. De resultaten worden vergeleken met 150 volwassenen die dit programma niet ontvangen.

Naar de praktijk

Tijdens het onderzoek wordt nagegaan hoe de begeleiding het beste vormgegeven kan worden en door wie dit het beste gedaan kan worden. Aan het eind kunnen de onderzoekers aanbevelingen doen over hoe het programma naar de praktijk gebracht kan worden.

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.