Hartproblemen en overgewicht Shutterstock Alexey Laputin

De grootste doodsoorzaak bij diabetes type 2 zijn hart- en vaatziekten. Dit kan komen doordat het hart stijver wordt en minder goed kan ontspannen. Dr. Tineke van de Weijer (MUMC+) bracht in haar onderzoek de veranderingen in het hart in het kaart. Om uiteindelijk mogelijk hartproblemen in een latere fase te voorkomen.

Prediabetes is een voorfase van diabetes type 2. Bij prediabetes zijn de bloedsuikerwaarden al iets hoger, maar nog niet zo hoog dat je diabetes hebt. Er zijn aanwijzingen dat mensen met prediabetes een stijver hart hebben. En dat er bij hen al veranderingen zijn in de stofwisseling. Maar het is niet bekend om welke veranderingen dat precies gaat. Daarom keek dr. van de Weijer naar de veranderingen in het hart bij mensen met prediabetes.

Kijken naar veranderingen in het hart

De onderzoeker keek naar de veranderingen in het hart bij een groep mensen met prediabetes. Daarvoor gebruikte ze een speciale MRI techniek. De onderzoeker zag bij hen geen veranderingen in de functie van het hart. Ze vond wel dat de energiebalans was verminderd.

Onderzoekers dachten dat de energiebalans en de energieproductie van het hart met elkaar te maken hebben. Maar het onderzoek van dr. van de Weijer toonde dat verband niet aan. Wel vond ze een verband tussen de energiebalans en de stijfheid van het hart. Er moet verder worden onderzocht wat dit precies betekent.

Balans herstellen

Eerder vond de onderzoeker dat bij mensen met (pre)diabetes de balans tussen vet en suikerverbranding anders is. Ook is de vetstapeling bij hen verhoogd. Daarom behandelde de onderzoeker mensen met prediabetes met een speciaal middel (een fibraat). Om de vetverbranding te stimuleren en zo mogelijk de balans te herstellen. Maar het stimuleren van de vetverbranding bij mensen met prediabetes hielp niet voor een verbeterde balans tussen vet- en suikerverbranding.

Meer inzicht in veranderingen in het hart

Dit onderzoek heeft meer inzicht gegeven in de veranderingen in het hart bij prediabetes. Deze inzichten kunnen uiteindelijk mogelijk helpen om hartproblemen in een latere fase te voorkomen. Maar eerst is er meer onderzoek nodig om de veranderingen in het hart bij prediabetes beter te begrijpen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de complicaties.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de complicaties.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2015.81.1833
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. T. van de Weijer
Kosten: € 274.910

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de complicaties.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de complicaties.