Soms voelen mensen met diabetes een hypo, waarbij bloedsuikers gevaarlijk laag kunnen zijn, niet meer aankomen. Een pleister die het hartritme meet, kan misschien uitkomst bieden!

Gemiddeld hebben mensen met diabetes type 1 twee tot drie keer per week een hypo. Een hypo herken je aan klachten zoals zweten, trillen en een hongergevoel. Maar sommige mensen voelen een hypo niet meer aankomen of te laat. Dat kan gevaarlijk zijn, want je kunt dan flauwvallen of in coma raken.

Verandering hartritme

In Nijmegen hebben ze nagedacht over een oplossing voor ongemerkte hypo’s: een pleister die je hartritme meet. Een kleine daling in de bloedsuiker veroorzaakt namelijk al een verandering in de hartslag. Hierdoor kan de pleister je waarschuwen voordat je een hypo krijgt.

Alarmfunctie

In dit project is getest of deze pleister inderdaad eerder een hypo herkent dan mensen zelf. Als dat zo is, zou er een alarmfunctie worden toegevoegd aan de pleister zodat je via een smartphone of smartwatch een waarschuwing voor een hypo krijgt.

Uitkomsten

Het onderzoek wijst uit dat mensen de pleister goed op de huid verdragen. De techniek is in staat om patronen te herkennen in het hartritme, maar die patronen zijn niet bij iedereen hetzelfde. Dat ligt onder andere aan leeftijd, geslacht, diabetesduur en activiteit. De pleister kan nog niet gebruikt worden omdat er wel rekening gehouden moet worden met deze individuele verschillen. Vervolgonderzoek is nodig om te zorgen dat de pleister zelf leert te reageren op individuele patronen en om de pleister uitgebreid in de dagelijkse praktijk te testen. 

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2016.30.004
Status: Afgerond
Onderzoeker: dr. B. E. de Galan
Kosten: € 50.000