Jongeren met diabetes type 1 - de verschillen tussen jongens en meisjes

Omgaan met hun ziekte vraagt veel van jongeren met diabetes type 1, en dat verhoogt hun kans op emotionele en psychosociale problemen. Dit uit zich verschillend bij jongens en meisjes. Wat zijn die verschillen precies, en wat betekent dat voor hun behandeling?

Er gebeurt veel in het leven van jongeren tussen de 10 en 22 jaar: hun lichaam verandert, ze gaan nieuwe vriendschappen aan, de relatie met hun ouders wordt anders en ze ontwikkelen zich geestelijk door. Jongeren met diabetes type 1 hebben daarnaast ook nog te maken met alle beslommeringen en zorgen rond het managen van hun diabetes.

Door deze extra belasting kampen zij ook vaker dan leeftijdsgenoten met bijvoorbeeld depressies, angsten en eetstoornissen. De problemen die deze jongeren krijgen, zijn verschillend bij jongens en meisjes. 

Samen met jongeren

In dit project bekijken onderzoekers Maartje de Wit en Giesje Nefs de verschillen tussen jongens en meisjes met diabetes type 1 op het gebied van emotionele en psychosociale problemen. Daarna kijken ze hoe rekening kan worden gehouden met deze verschillen in begeleiding en behandeling. De Wit en Nefs werken in het project veel samen met de jongeren zelf, en ook met ouders en zorgverleners. 

Vernieuwend

Naast de gebruikelijke manieren van onderzoek doen, komen in dit project ook vernieuwende methoden aan bod. Zo worden blogs en vlogs van jongeren meegenomen, en is er een werksessie in 'co-creatie' met de jongeren. Samen met hen worden materialen voor zorgverleners ontwikkeld om de begeleiding en behandeling aan te laten sluiten bij de leefwereld van de jongeren. Dit alles om te werken aan een meer persoongerichte zorg, dus zorg die zo goed mogelijk bij iemand past. 

Dit onderzoek financiert het Diabetes Fonds samen met ZonMw. De officiële naam van dit onderzoeksproject is 'Let's talk about sex and gender!: Towards gender-sensitive care for psychological problems of young people with type 1 diabetes'

Foto: Shutterstock: Monkey Business Images