Kan een combinatietherapie blindheid bij diabetes voorkomen?

Oogproblemen bij diabetes zijn de belangrijkste oorzaak van blindheid bij mensen onder de 65 jaar. Nieuwe bloedvaatjes in het netvlies gaan lekken, en er komen littekens in het oog. De onderzoekers hebben gekeken of ze beide processen kunnen afremmen. Helaas is dat niet gelukt, dus ze zullen iets anders gaan bedenken.

Bij oogproblemen bij diabetes zijn de ‘groeistoffen’ VEGF en CTGF betrokken. VEGF stimuleert de groei van nieuwe bloedvaatjes in het netvlies. Maar die gaan vaak lekken, met slechtziendheid als gevolg. CTGF zorgt voor de aanmaak van littekenweefsel in het netvlies. Dit kan leiden tot blindheid.

Gekweekte cellen

De onderzoekers hebben in gekweekte cellen van het netvlies getest of ze VEGF en CTGF konden remmen. Helaas wilden de gekweekte cellen niet goed groeien. De remmers bleken, tegen de verwachting in, een ander effect te hebben. Ook konden in de gekweekte cellen de omstandigheden in het oog niet goed nagebootst worden.

Meer onderzoek

Het ging hier om een kort onderzoekje van een jaar. Zodat onderzoekers een vernieuwend idee over diabetes konden uitzoeken. In dit onderzoek bleek dat de situatie die de onderzoekers hebben gevonden in celkweek niet te vergelijken is met het oog. Er is dus meer onderzoek nodig.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2010.11.1394
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. dr. R.O. Schlingemann
Kosten: € 45.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.