Korte nachtrust direct effect op suikerhuishouding

We slapen tegenwoordig 1 a 2 uur korter dan zo'n twintig jaar geleden. Hoeveel we slapen, en hoe goed of slecht, heeft een grote invloed op de suikerstofwisseling. Eén nacht te weinig slapen heeft al gevolgen voor de bloedsuiker, zo blijkt uit dit onderzoek. Na een nachtrust van vier uur daalt de gevoeligheid voor insuline met bijna een kwart.

De verminderde gevoeligheid voor insuline was te zien bij zowel gezonde vrijwilligers als bij proefpersonen met diabetes type 1. Mensen met diabetes zouden hier wellicht rekening mee moeten houden door na een korte nachtrust meer insuline te spuiten na de maaltijd. Ook is het, vooral voor deze groep, onverstandig regelmatig te kort te slapen.

Voor het onderzoek keken de onderzoekers naar de effecten van een nachtrust van slechts vier uur op de suikerstofwisseling (glucosehuishouding). Dat deden ze bij negen gezonde vrijwilligers en bij zeven mensen met  diabetes type 1. Bij beide groepen daalde de insulinegevoeligheid met 20 tot 25 procent. Dat gold zowel voor vetweefsel als voor de lever, en waarschijnlijk ook voor de spieren.

Over het waarom van de verminderde insulinegevoeligheid na een korte nachtrust, is nog weinig bekend. “Waarschijnlijk speelt een veranderde activiteit van het autonome zenuwstelsel door een korte slaapduur een rol”, zegt onderzoeker prof. dr. Hans Romijn. Verder onderzoek moet hier meer duidelijkheid in brengen.

Een hoge bloedsuikerwaarde is schadelijk voor bloedvaten en organen. Bij diabetespatiënten, die kampen met een ontregelde glucosehuishouding, kan dat leiden tot onder andere hart- en vaatziekten, slechtziendheid en verminderde werking van de nieren.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2008.11.029
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. dr. J.A. Romijn
Kosten: € 45.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.