Motiveert kennis over risico

Mensen met diabetes krijgen vaak last van complicaties, zoals problemen met onder andere hart en vaten, ogen, nieren en voeten. De juiste geneesmiddelen in combinatie met veranderingen in voeding en beweging verkleinen het risico op complicaties. Echter, de meeste mensen met diabetes vinden het risico wel meevallen en vinden het niet nodig om hun leven aan te passen.

Niet iedereen met diabetes krijgt hart- en vaatziekten. Het risico dat je als diabetespatiënt loopt op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten kan met behulp van berekeningen worden geschat. Iemand die veel risico heeft op deze complicaties krijgt dan een andere behandeling dan iemand met weinig risico.

Informatie moeilijk te begrijpen

Veel mensen vinden het heel moeilijk dit soort informatie te begrijpen. En dat is een probleem: zonder begrip kun je niet goed meedenken over de behandeling. Zij zijn daardoor niet in staat mee te beslissen of het heft in eigen handen te nemen. Dan wordt het flink lastig om je leven om te gooien voor de diabetes. In dit onderzoek is gekeken of betere informatie over gezondheidsrisico’s helpt bij het gezonder gaan leven.

Niet bang voor complicaties

Betere informatie hielp maar kort; na 12 weken wisten de deelnemers hun risico’s niet meer goed in te schatten. Belangrijker: ze veranderden hun leef- en eetgedrag niet en waren dat ook niet van plan. Ook waren ze niet banger voor complicaties in de toekomst. Ze waren wel tevreden met de extra informatie.

En nu? Nog simpelere informatie aanbieden? Of een compleet andere aanpak? Vervolgonderzoek zou het wellicht kunnen uitwijzen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2007.13.004
Status: Afgerond
Onderzoeker: Prof. dr. Nijpels
Kosten: € 55.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.