Voedings­richtlijn bij diabetes online toegan­kelijker maken

De Voedingsrichtlijn bij diabetes is online te lezen. Hoe kan de richtlijn gebruiksvriendelijk en toegankelijk worden gemaakt, online?

De Voedingsrichtlijn bij diabetes is onderdeel van de NDF Zorgstandaard Diabetes. Het is de basis voor de voedingsadviezen bij diabetes type 1 en 2 die diëtisten, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en huisartsen gebruiken. Uit een enquête in 2019 bleek dat zorgverleners behoefte hebben aan een online versie waar actuele en toepasbare informatie te vinden is met ondersteunende data en instrumenten.

Platform Persoonsgerichte Zorg en Preventie

De NDF ontwikkelt daarom een Platform Persoonsgerichte Zorg en Preventie (PPZP), waar de zorgstandaard gebruiksvriendelijk zal worden aangeboden. De NDF startte hierbij met delen van de zorgstandaard die recent zijn herzien, waaronder de NDF Voedingsrichtlijn bij diabetes. In dit project werd door een werkgroep bepaald hoe de online versie van de voedingsrichlijn eruit moet zien.

Aanpak

De NDF stelde een werkgroep Platformontwikkeling Voeding samen uit voedingsexperts en deskundigen op het gebied van communicatie, implementatie en informatietechnologie. De werkgroep heeft in drie werkbijeenkomsten besproken wat nodig is om de voedingsrichtlijn diabetes te implementeren via het platform Persoonsgerichte Zorg en Preventie.

De werkgroep gebruikte gebruikersvragen van professionals bij de ontwikkeling van het platform. Hierna werd een testomgeving gecreëerd.

Bij voldoende financiering wordt de inhoud van de Voedingsrichtlijn bij diabetes verder vertaald naar producten en functionaliteiten op het Platform Persoonsgerichte Zorg en Preventie.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.