Vragenlijst voor jongeren praktisch inzetten

Jongeren hebben het vaak moeilijk met diabetes. Hoe kaarten zij problemen gemakkelijker aan bij hun behandelaar? Een vragenlijst helpt, maar die moet dan wel handig zijn in te zetten.

Tieners met in de spreekkamer… Vaak is dat ongemakkelijk voor jongeren zelf maar ook voor de zorgverlener: hoe bespreek je lastige onderwerpen? Onderzoeker Maartje de Wit ontwikkelde al eerder een vragenlijst, die jongeren voorafgaand aan het spreekuur invullen. Maar dat loopt nog niet soepel.

Alvast online

Er zijn nu vooral praktische problemen met de vragenlijst: mensen moeten er eerder voor naar het spreekuur komen, een aparte ruimte is ervoor nodig en er is weinig tijd om problemen uitgebreid te bespreken. Als oplossing wil de onderzoeker jongeren van tevoren thuis alvast de vragenlijst online laten invullen via www.hetklikt.nu.

Zorgverleners trainen

Het voordeel van het alvast online invullen van de vragenlijst is ook dat de zorgteams al vooraf bepalen welke onderwerpen besproken moeten worden, en hoe. Ook wil de onderzoeker de zorgteams trainen in hoe ze de vragenlijst het beste kunnen gebruiken. 

Jouw bijdrage heeft zin

Maak meer onderzoek naar diabetes mogelijk.