Urinetest thuis

In Nederland is er geen landelijke en laagdrempelige aanpak om diabetes type 2, hart- en vaatziekten en chronische nierschade eerder op te sporen. Daar is nu een groot onderzoek naar gestart.

Bij veel mensen zijn er vroege aanwijzingen voor diabetes type 2, chronische nierschade, of hart- en vaatziekten. Hier merken mensen vaak niets van. Als deze ziektes in een vroeg stadium worden ontdekt en behandeld, kunnen ernstige complicaties mogelijk worden voorkomen.

Check@Home-onderzoek

In vier Nederlandse regio’s is daarom het Check@Home-onderzoek gestart om diabetes type 2, hart- en vaatziekten en chronische nierschade eerder op te sporen. Het vroeger opsporen is erg belangrijk. Hierdoor kunnen mensen sneller de juiste behandeling krijgen en worden mogelijk ziektes en complicaties voorkomen.

Urinetest, hartritmetest en vragenlijst

Mensen tussen de 50 en 75 jaar uit de regio’s Breda, Utrecht, Arnhem en Eindhoven gaan deelnemen aan een thuistest via een digitaal platform. In totaal krijgen 160.000 mensen een uitnodiging voor dit onderzoek.

De deelnemers doen onder andere een urinetest, hartritmetest en vullen een vragenlijst in. Bij vroege tekenen van ziektes volgt een vervolgonderzoek. Ook krijgen mensen leefstijladviezen en medicatie als dat nodig is.

Thuis testen

Uiteindelijk is het de bedoeling dat iedereen in Nederland tussen de 50 en 75 jaar thuis kan testen of er mogelijk sprake is van een ziekte. Zodat de groei van het aantal mensen met diabetes type 2, hart- en vaatziekten en chronische nierschade afneemt en complicaties worden voorkomen.

Het Check@Home onderzoek is een initiatief van het Diabetes Fonds, de Hartstichting, de Nierstichting en de Dutch CardioVasculaire Alliance (DCVA).

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.

Foto: Doro Guzenda / Shutterstock.com