Wat doet beweging met de lever?

Wat is het effect van beweging op de stofwisseling in de lever? Biedt dat aanknopingspunten voor de behandeling van diabetes type 2?

Het is al bekend dat beweging de beste manier is om diabetes type 2 te voorkomen en te behandelen. Dat verbetert namelijk de bloedsuikerspiegel en de vethuishouding in het bloed, de lever en de spieren. Deze verbeteringen leiden ook tot een kleinere kans op problemen met hart en bloedvaten.

De groep onderzoekers liet al eerder zien dat beweging er voor zorgt dat de lever beter gaat werken en minder vet opslaat. Dat effect is onafhankelijk van gewichtsverlies, iets dat vaak voorkomt bij beweging. Nu gaan ze bij mensen met diabetes type 2 kijken hoe dit precies zit.

De onderzoekers verwachten dat hun onderzoek zal leiden tot meer inzicht in het voorkómen en behandelen van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. 

Mensen met diabetes type 2 zijn minder gevoelig voor insuline en maken minder insuline aan. Diabetes type 2 hangt sterk samen met overgewicht. Naar schatting hebben in Nederland zo’n 900 duizend mensen diabetes type 2. En dat aantal zal de komende jaren alleen maar stijgen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2009.60.003
Status: Lopend
Onderzoeker: Dr. P. Schrauwen, Dr. S. Kersten, Dr. E. Kalkhoven
Kosten: € 1.000.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.