Zuurstof en de stofwisseling Shutterstock: MOLPIX

Mensen met flink overgewicht of diabetes type 2 zijn ongevoeliger voor het hormoon insuline. Daardoor verbrandt hun lichaam minder goed suikers. Heeft dat te maken met zuurstof?

De spieren en het vetweefsel spelen waarschijnlijk een rol bij het ongevoelig worden voor insuline. Dr. Gijs Goossens en zijn team onderzochten of dat komt doordat er te veel zuurstof in de spieren en het vetweefsel zit.

Proef met minder zuurstof

Onderzoeker Goossens en zijn team stelden mannen met (ernstig) overgewicht bloot aan lucht met een iets lagere hoeveelheid zuurstof (15%) dan normaal (21%). De deelnemers moesten meerdere keren per dag een aantal uur doorbrengen in een afgesloten cabine. Dat deden ze 7 dagen lang.

Daarna keken de onderzoekers of er minder zuurstof zat in de spieren en het vetweefsel, en of de stofwisseling daarvan verbeterde. Ook keken ze naar de gevoeligheid voor insuline en de suikerspiegel, voor en na de maaltijd.

Insulinegevoeligheid verbeterde niet

Na blootstelling aan minder zuurstof zagen de onderzoekers dat er inderdaad minder zuurstof in de spieren en het vetweefsel zat. Dat zorgde ervoor dat de mannen meer suiker gebruikten als brandstof. Dus de opname van suiker ging omhoog. Toch verbeterde de gevoeligheid voor insuline en de suikerspiegel niet.

Aanknopingspunten

Dat is dus jammer, maar het onderzoek biedt wel aanknopingspunten voor toekomstig onderzoek. Vervolgonderzoek kan kijken of het blootstellen aan minder zuurstof tijdens een langere periode wel gunstig is. Dan kan er misschien een behandeling gebaseerd op zuurstoftherapie worden ontwikkeld, om diabetes type 2 te voorkomen en te behandelen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.