Zenuwstelsel centraal?

De laatste jaren is duidelijk geworden dat een onderdeel van de hersenen, de hypothalamus, belangrijk is voor de stofwisseling van glucose in de lever. In dit onderzoek is gekeken hoe dit precies gebeurt in de hypothalamus.

Niet alleen insuline (glucose-opname) en glucagon (glucose-aanmaak) zijn belangrijk voor de stofwisseling van glucose in de lever. Ook de hypothalamus doet belangrijk werk. In de hypothalamus beïnvloeden verschillende gebieden de aanmaak en opname van glucose. Waarschijnlijk hebben die gebieden ook invloed op de insulinegevoeligheid en dus op diabetes type 2.

De onderzoekers hebben de werking onderzocht van een aantal signaalstoffen (neurotransmitters) in de hypothalamus van ratten. Uit het onderzoek bleek dat een aantal signaalstoffen (o.a. orexine, PACAP en TRH) een rol spelen in glucose-aanmaak door de lever, en dat een aantal andere signaalstoffen (o.a. MCH, vasopressine en oxytocine) juist niet bij dit proces zijn betrokken.

Deze resultaten bieden mogelijkheden voor de ontwikkeling van medicijnen tegen diabetes type 2.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2004.00.027
Status: Afgerond
Onderzoeker: Dr. A. Kalsbeek
Kosten: € 250.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.

Maak meer onderzoek mogelijk naar de genezing.