Zorgeloos naar de middel­bare school met diabetes

Leerlingen met diabetes in het voortgezet onderwijs hebben het zwaar en stuiten vaak op onbegrip. Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School biedt handvatten aan zowel school, ouders als leerlingen.

Het is bekend dat groeihormonen van jongeren de bloedsuiker ontregelen, daardoor is het lastig om te leren en presteren. Pubers zitten soms ook slecht in hun vel en willen niet anders dan anders zijn. Daarom doen ze er alles aan om hun diabetes zo onzichtbaar mogelijk te maken of, erger nog, het compleet te negeren tijdens schooluren.

Onbegrip op school

Een leerling met diabetes die het lef heeft om te vragen om aanpassingen, stuit vaak op onbekendheid en daardoor op onbegrip van medeleerlingen, schooldirectie en leerkrachten. Dit alles heeft nogal eens tot gevolg dat de leerlingen met diabetes onderpresteren of vaker verzuimen dan nodig.

Handvatten bieden

Lydia Braakman heeft met haar stichting Zorgeloos met Diabetes naar School verschillende producten opgeleverd om pubers met diabetes zorgeloos naar school te kunnen laten gaan. De stichting heeft een doe-het-samen-gids voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Deze gids bestaat onder andere uit brochures voor scholen over diabetes en diabeteszorg, voor de leerling en ouders. De onderdelen van de gids zijn gratis te downloaden via de website van Stichting Zorgeloos met Diabetes naar School.

Om mee te gaan met de doelgroep heeft de stichting een Instagram account geopend voor middelbare scholieren. Ook is de website aangevuld en ingericht op de middelbare school.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk.

Maak meer onderzoek mogelijk.