Vrouw scant continue glucose monitor op arm

Stel, je hebt diabetes type 2 en een te hoge bloedsuiker voor je operatie. Dan zorgt een te hoge bloedsuiker er soms voor dat je minder goed herstelt na de ingreep. De vraag is, herstel je beter als je bloedsuiker goed is voor de operatie? En helpt een glucosesensor hierbij? Dr. van Dijk zoekt het uit.

Soms herstel je minder goed na een operatie bij diabetes type 2. Dat kan komen door een te hoge bloedsuiker, voor, tijdens, en na een operatie. Je hebt dan meer kans dat de wond gaat ontsteken. Ook moet je soms langer in het ziekenhuis blijven. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot de dood.

Complicaties na operaties

Ongeveer de helft van de mensen met diabetes type 2 heeft te hoge bloedsuikers voordat ze worden geopereerd. Een goede bloedsuiker voor de operatie, kan beter zijn voor het herstel erna. Maar wat is daarvoor nodig? Dr. van Dijk en zijn team onderzoeken dit bij mensen met diabetes type 2. Zij gebruiken hiervoor glucosesensoren. Helpen de sensoren om de bloedsuiker voor de operatie te verbeteren? En helpt dit dan bij het herstel na de operatie?

Glucosesensoren

De onderzoekers vergelijken de resultaten van twee groepen mensen met diabetes type 2. De eerste groep krijgt voor de operatie de gebruikelijke diabeteszorg. De tweede groep krijgt dit ook, maar als extra ook een glucosesensor. Ze gebruiken de sensor een aantal weken voor hun operatie. De onderzoekers kijken vervolgens naar onder meer de bloedsuikers, hoelang mensen in het ziekenhuis moeten blijven, en hoe vaak ze nog een keer naar het ziekenhuis moeten.

Een betere bloedsuiker voor beter herstel

De onderzoekers denken dat de groep met glucosesensoren betere bloedsuikers heeft, voor en tijdens de operatie. Daardoor herstellen ze mogelijk beter na de operatie. Het uiteindelijke doel van de onderzoekers is dat mensen met diabetes type 2 door betere bloedsuikers minder klachten krijgen na een operatie en beter herstellen.

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Onderzoeksinformatie

Projectnr: 2023.99.00
Status: Lopend
Onderzoeker: dr. P.R. van Dijk
Kosten: € 115.000

Iedereen vrij van diabetes, daar geef je voor

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Maak meer onderzoek mogelijk voor een beter leven met diabetes.

Foto: Stivog / Shutterstock