Het Diabetes Fonds beschouwt een klacht als een signaal waarmee wij onze service kunnen verbeteren. Daarom horen wij het graag van je als iets niet naar wens verloopt. Dit geeft ons de gelegenheid iets uit te leggen en ervan te leren.

Een klacht is een schriftelijke of mondelinge uiting van ontevredenheid over de service die wij bieden of activiteiten die wij verrichten. Bij binnenkomst van een klacht registreren wij deze. Binnen 3 werkdagen ontvang je een bevestiging. We nemen de klacht uiterlijk binnen 10 werkdagen in behandeling. Indien we een klacht niet binnen die termijn afdoende kunnen behandelen, dan ontvang je binnen 10 werkdagen een bericht over de verdere afwikkeling.

Jouw klacht wordt vertrouwelijk behandeld

Klachten die anoniem worden ingediend of niet leesbaar zijn, kunnen we niet in behandeling nemen. Onze uitgangspunten bij het afhandelen van een klacht zijn:

  • een snelle behandeling van je klacht
  • een hulpvaardige instelling
  • het verstrekken van duidelijke informatie
  • aandacht voor je persoonlijke situatie

Hoe kun je een klacht indienen?

Er zijn verschillende manieren waarop je een klacht kunt indienen:

  • Telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via telefoonnummer: (033) 462 2055.
  • Via e-mail naar info@diabetesfonds.nl. Vermeld hierbij graag alle contactgegevens zoals, naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer, zodat wij kunnen nagaan of jouw gegevens inmiddels bekend zijn bij het Diabetes Fonds.
  • Online, via het klachtenformulier.
  • Per post, gericht aan Diabetes Fonds, Stationsplein 139, 3818 LE  Amersfoort.

Procedure bij mondelinge klachten

Meestal zullen wij mondelinge klachten direct kunnen afhandelen, door iets toe te sturen, door te geven of te registreren. Indien onze medewerker jouw klacht niet direct kan afhandelen dan zal deze intern worden doorgezet. Op iedere mondelinge klacht wordt uiterlijk binnen 10 werkdagen gereageerd.

Procedure bij schriftelijke klachten (brief en e-mail)

Je ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van jouw klacht krijg je een antwoord. Mochten we niet voldoende informatie van je hebben om je klacht te behandelen, dan wordt er via e-mail (of anders) contact opgenomen.

Procedure bij online klachten, via het klachtenformulier

Je ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van je klacht krijg je een antwoord. Mochten we niet voldoende informatie van je hebben om je klacht te behandelen, dan wordt er via e-mail (of anders) contact opgenomen.

Zie ook de klachtenprocedure

Melding rondom integriteit

Zie ook melding rondom integriteit.