Het Diabetes Fonds respecteert jouw recht op privacy en gaat zorgvuldig met je persoonsgegevens om. 

Dit Privacy Statement stelt je op de hoogte hoe het Diabetes Fonds omgaat met je gegevens. Het Diabetes Fonds respecteert je privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. In dit Privacy Statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken. Dit Privacy Statement heeft betrekking op het Diabetes Fonds en alle door ons beheerde websites en subdomeinen van: www.diabetesfonds.nl, www.diabetesfondspanel.nl, www.diabetescollecte.nl, www.diabeatit.nl en www.newyorkminimarathon.nl

Het Diabetes Fonds is gevestigd aan het Stationsplein 139 te Amersfoort. 

Welke informatie kun je hier vinden?20

Wat is verwerken van persoonsgegevens?
Hoe komen wij aan persoonsgegevens? 
Welke persoonsgegevens verwerken we?
Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens en met welk doel?
Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
Verwerkt het Diabetes Fonds ook bijzondere persoonsgegevens?
Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
Geven we jouw persoonsgegevens aan anderen en landen buiten de EU door?
Welke rechten heb je bij het Diabetes Fonds?
Facebook
Cookies
Waar kun je terecht met een vraag of klacht?
Kunnen we dit Privacy Statement wijzigen?

Wat is verwerken van persoonsgegevens?

Verwerken is: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, opvragen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verwijderen van gegevens uit onze administratie. Dit is dus een zeer ruim begrip. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over een natuurlijk persoon zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres, maar ook – in combinatie daarmee – je bankrekeningnummer.

Uitgangspunt bij het verwerken van persoonsgegevens is dat er niet meer persoonsgegevens van jou worden verzameld dan strikt noodzakelijk is. Bovendien stelt het Diabetes Fonds alles in het werk om ervoor te zorgen dat we alleen die persoonsgegevens van je verzamelen die voor het uitvoeren van onze activiteiten noodzakelijk zijn en gaan we nauwkeurig met jou persoonsgegevens om. Het Diabetes Fonds kan jouw persoonsgegevens gebruiken om je in de toekomst te informeren over voor jou relevante ontwikkelingen rond het Diabetes Fonds.

Hoe komen wij aan persoonsgegevens? 

E-mailnieuwsbrieven

Je e-mailadres bewaren we om de gekozen nieuwsbrief toe te sturen. Je kunt je afmelden door in de nieuwsbrief onderaan op afmelden te klikken. Lukt het je niet om je op deze manier af te melden, stuur dan een e-mail naar info@diabetesfonds.nl. Wanneer je je aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan bewaren we de technische kenmerken van je aanpassing gedurende een jaar. 

Contactformulieren en e-mail

Formulieren op deze site vragen om jouw gegevens. Wij gebruiken deze om je aangegeven interesses, informatieaanvraag, deelname aan acties of aanmelding als donateur of vrijwilliger vast te leggen en te verwerken en om je, als je dit hebt aangegeven, relevante informatie over diabetes en het Diabetes Fonds te sturen. Als je daarna geen informatie meer wilt ontvangen per e-mail of via Facebook en/of geen telefoontjes of post van het Diabetes Fonds wilt dan kun je dat op het formulier aangeven of via een e-mail naar info@diabetesfonds.nl.

We bewaren je gegevens en de technische kenmerken ervan zolang als nodig is om je te kunnen beantwoorden of je aanvraag of aanmelding te verwerken. Je bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.
Persoonsgegevens worden niet verkocht, verhuurd of weggegeven aan derden. 

Diabetes-test

In de Diabetes-test vul je vragen in over je gezondheid, familie, leefstijl en meetwaarden. Voor het toezenden van een persoonlijk advies hebben wij je geslacht, voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer nodig. Het Diabetes Fonds gebruikt de door jou verstrekte gegevens alleen voor het toesturen van je uitslag en persoonlijk advies, en zijn alleen toegankelijk voor de partijen die betrokken zijn bij het toesturen van dit advies. Je gegevens worden maximaal 1 jaar bewaard. De uitslag van de test wordt door het Diabetes Fonds en betrokken partijen niet op persoonsniveau opgeslagen.
De Diabetes-test is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van VUmc, Wageningen universiteit, UMC Groningen, RIVM en Maastricht UMC.
Het Diabetes Fonds is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de uitslag en het wel of niet opvolgen van adviezen die naar aanleiding van het invullen van de Diabetes-test aan je worden gegeven.

Verrijken

Het Diabetes Fonds gebruikt in sommige gevallen gebruik van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of om te valideren.

Jij bent een mogelijke donateur van het Diabetes Fonds

Zonder donaties kunnen wij ons werk niet doen. Daarom schrijft het Diabetes Fonds ook mogelijk nieuwe donateurs aan. Hiervoor koopt het Diabetes Fonds een adressenbestand in. De adressen in dit bestand worden geselecteerd op basis van kenmerken die overeenkomen met bestaande donateurs, zoals postcode en verwachte leeftijd. Deze adressen gebruiken wij éénmalig voor het toesturen van een brochure en geef-vraag. Dit mogen wij doen volgens de wet omdat we een ANBI instelling zijn en daarmee kunnen zorgen voor meer diabetesonderzoek (gerechtvaardigd belang).

Soms ontvangen wij van partners waarmee wij samenwerken jouw naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummers als jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij gebruiken deze gegevens éénmalig om je te bedanken, jouw steun te vragen en/of een enquête te sturen.

Het Diabetes Fonds krijgt de meeste persoonsgegevens direct van jou. Soms komt het voor dat het Diabetes Fonds een adressenbestand bij een derde partij inkoopt, waarin jouw naam en adresgegevens opgenomen kunnen zijn. Deze gegevens zijn afkomstig van partijen die de deze bestanden verhuren voor éénmalig gebruik. Deze partijen zorgen ervoor dat jij hiervan op de hoogte bent gesteld en waar nodig jouw toestemming hebt gegeven. Wij zullen in iedere mailing de bron van deze gegevens opnemen.

Contact met relaties

Als jij je aanmeldt als relatie van het Diabetes Fonds, telefonisch, schriftelijk of online, dan leggen we de door jou opgegeven persoonsgegevens vast in onze administratie. Nieuwe relaties ontvangen van het Diabetes Fonds per post, via e-mail, telefoon of sms een bericht. Wij informeren onze relaties over campagnes, projecten en onderzoek per e-mail, post en/of telefoon. Het Diabetes Fonds is voor haar inkomsten voornamelijk afhankelijk van donaties. Wij benaderen onze relaties daarom actief met verzoeken om donaties. Wij bellen nieuwe relaties enkel als wij daar toestemming voor hebben gekregen. Deze toestemming vragen wij uit bij het aanmeldformulier. Indien je telefonisch niet door ons benaderd wilt worden, kun jij je hiervoor afmelden.

Facebook

Als je een donatie doet via Facebook dan ontvangt het Diabetes Fonds gegevens van je, deze gegevens worden alleen in Facebook gebruikt. Het Diabetes Fonds ziet niet wie er gedoneerd heeft, met welk account, wel kan het Diabetes Fonds zien wie er een inzamelingsactie gestart is. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

Foto’s en beeldmateriaal

Er worden foto’s en beeldmateriaal gemaakt tijdens evenementen, bijeenkomsten en acties om de gebeurtenis vast te leggen en om sfeerimpressies te geven op de website en/of sociale media. Het Diabetes Fonds zal aanwezigen, deelnemers en bezoekers hierover zo goed mogelijk vooraf informeren. Daarnaast kunnen aanwezigen hier – voor zover mogelijk – ook op gewezen worden tijdens het evenement op de locatie. Ook ten aanzien van foto’s en beeldmateriaal kun je gebruik maken van het recht van bezwaar.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • IBAN
 • Geboortedatum
 • Informatie over jouw machtiging (frequentie en hoogte bedrag)
 • Welke brochures, producten of informatie jij hebt aangevraagd

Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens en met welk doel?

Aangezien persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor een bepaald doel, willen wij hieronder graag duidelijk maken wat de doeleneinden zijn waarvoor het Diabetes Fonds jouw persoonsgegevens verzamelt:

 • Afhandelen van een donatie of betaling.
 • Verzending van onze nieuwsbrief en/of voorlichtingsmateriaal.
 • Versturen van e-mailnieuwsbrieven.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of je verder te helpen als je vragen hebt.
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om je uit te nodigen voor evenementen, bijeenkomsten en/of acties.
 • Voor deelname aan enquêtes.
 • Meedoen aan de Diabetes-test.
 • Meehelpen met de collecte van het Diabetes Fonds.
 • Deelname aan het Diabetes Fonds panel.
 • Lidmaatschap en het gebruik maken van de Community type 1.
 • Ophalen en inbrengen van patiëntperspectief en patiëntervaringen.
 • Voor de digitale collecte op diabetescollecte.nl.

De grondslagen waarop je gegevens worden verzameld zijn:

 • Je hebt toestemming gegeven voor het gebruik van gegevens die jij ons hebt verstrekt.
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, wanneer je een overeenkomst met ons bent aangegaan of bijvoorbeeld deelneemt aan een actie.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht. Bijvoorbeeld de wettelijke bewaarplicht van de fiscus kan een reden zijn om bepaalde gegevens te bewaren.
 • Voor bovenstaande doeleinden heb je toestemming gegeven om jouw persoonsgegevens te gebruiken. Zolang je toestemming geeft om jouw persoonsgegevens te mogen gebruiken valt dit onder het gerechtvaardigd belang van het Diabetes Fonds. Als je wilt dat jouw persoonsgegevens verwijderd worden, dan zullen wij aan je verzoek voldoen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Het Diabetes Fonds bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Verwerkt het Diabetes Fonds ook bijzondere persoonsgegevens?

Het Diabetes Fonds kan bijzondere persoonsgegevens verwerken. Het betreft dan gegevens over de gezondheid. Bijvoorbeeld als je meewerkt aan een interview in ons magazine of op onze website, waarbij je over diabetes vertelt. Of als je lid wordt van de community type 1 of deelneemt aan het Diabetes Fonds panel. Uiteraard verwerken wij deze bijzondere persoonsgegevens alleen wanneer jij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verwerken van deze persoonsgegevens. 

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

De toegang tot je persoonsgegevens zijn alleen via login met password toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie. Het Diabetes Fonds zal alles in het werk stellen om de beveiliging van jouw gegevens optimaal te garanderen. Wij hebben de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking.

Geven we jouw persoonsgegevens aan anderen en landen buiten de EU door?

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Diabetes Fonds verstrekt persoonsgegevens uitsluitend alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van het delen van persoonsgegevens met derden is het verstrekken van adresgegevens aan een postverwerker om je post te kunnen sturen.
Met derden die in opdracht van ons jouw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Zo zorgen wij dat onze verwerkers een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens hanteren. Het Diabetes Fonds kan voor de bedrijfsvoering soms gegevens doorgeven aan andere partijen buiten de Europese Unie, mits deze voldoende privacymaatregelen getroffen hebben. 

Welke rechten heb je bij het Diabetes Fonds?

Binnen de huidige AVG wetgeving heb jij het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of vergeten te worden. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door het Diabetes Fonds. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Uiteraard zullen wij elk verzoek binnen een de vastgestelde termijn oppakken en beantwoorden.

Een verzoek tot inzage, correctie, vergetelheid en/of gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je sturen naar info@diabetesfonds.nl. Uiteraard kun je je verzoek ook per brief sturen:

Diabetes Fonds
Stationsplein 139
3800 LE Amersfoort

Niet in alle gevallen kunnen wij je verzoek voor verwijdering uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer je een overeenkomst met ons hebt gehad zoals een machtiging of een schenkingsakte. De Belastingdienst vereist dat wij die overeenkomsten 7 jaar bewaren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Een eenmaal gegeven toestemming kan altijd weer worden ingetrokken door de betrokkene zonder het te moeten betalen van een intrekkingsvergoeding.
Zodra de toestemming wordt ingetrokken, zullen de persoonsgegevens niet langer door het Diabetes Fonds verwerkt worden. Intrekking van de toestemming tast overigens niet de rechtmatigheid aan van verwerkingen die op basis van toestemming hebben plaatsgevonden voorafgaand aan de intrekking daarvan.
Het Diabetes Fonds wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Facebook

Het Diabetes Fonds houdt haar relaties op social media op een relevante manier op de hoogte van producten en diensten. Om haar relaties op Facebook op een relevante manier op de hoogte te houden van producten en diensten, maakt het Diabetes Fonds gebruik van ‘Custom Audience targeting’. Dit houdt in dat wij jouw e-mailadres kunnen uploaden in het advertentieplatform van Facebook. Zo kunnen we onze advertentiecampagnes richten aan specifieke gebruikers, en er ook voor zorgen dat je geen of minder advertenties te zien krijgt van producten of diensten die je al ontvangt. Uiteraard worden je gegevens weer verwijderd na afloop van een advertentiecampagne. Als je niet wilt dat wij jouw gegevens hiervoor gebruiken, kun je dit aangeven via info@diabetesfonds.nl.

Cookies

Het Diabetes Fonds maakt op haar website gebruik van cookies met de volgende drie doelen:

Functionele cookies: Deze plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. 

Analytische cookies: Met deze cookies kunnen we bijvoorbeeld achterhalen welke website onderdelen veel worden bezocht en welke onderdelen we kunnen verbeteren. We gebruiken hiervoor Google Analytics. Google Analytics levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor onze gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Google Analytics is zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens niet naar jou of je IP adres te herleiden zijn. Om dit te waarborgen volgen wij de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens over Google Analytics. Je geanonimiseerde gegevens worden maximaal 50 maanden na je laatste bezoek aan de site bewaard.

Marketing cookies: Op onze website tonen we video's en andere content die je via een button kunt promoten, afspelen en/of delen via sociale netwerken. Voor het functioneren van deze buttons plaatsen social-media-bedrijven, zoals Twitter, Facebook, YouTube, Spotify en Google, cookies, zodat ze jou kunnen herkennen wanneer je bent ingelogd op dat sociale netwerk. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina die je deelt of de content die je afspeelt. Voor meer informatie over de gegevens die social-media-bedrijven verzamelen, verwijzen wij naar de privacy verklaringen van deze bedrijven. Deze kunnen regelmatig wijzigen. Ten slotte gebruiken wij marketing cookies om bij te houden welke pagina's en/of advertenties je hebt gezien en hoeveel bezoekers op de advertentie klikken. Zo kunnen wij relevant adverteren en houden we de kosten hiervoor zo laag mogelijk. Hiervoor maken wij gebruik van Enhanced Conversions (Google Ads) en Advanced Matching (Meta Ads). Lees meer over de werking hiervan op de website van Google en Meta

Lees meer en bekijk het overzicht van alle cookies.

Diabetes.nl testpanel

Diabetes Fonds bouwt aan diabetes.nl. We willen het online platform zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen van mensen met diabetes en hun omgeving en daarom willen we gedurende het jaar verschillende thema’s testen. Wij benaderen jou persoonlijk per e-mail met de vraag of je wilt deelnemen aan het testpanel. Vervolgens kan je je via het aanmeldformulier inschrijven als panellid. Om je te kunnen aanmelden en je gericht te kunnen benaderen als panellid hebben wij een aantal persoonsgegevens van je nodig. Wij verzamelen naam, leeftijdscategorie, contactgegevens, gegevens over jouw link met diabetes en aan welke testen je mee zou willen werken. Laat je gegevens achter betreffende je gezondheid, dan mogen we deze gegevens alleen verwerken indien je hier jouw uitdrukkelijke toestemming voor geeft. We bewaren jouw gegevens maximaal een jaar tot uiterlijk mei 2023.De periode dat het testpanel benaderd zal worden tijdens de bouwfase van diabetes.nl is van juli 2022 t/m mei 2023.
De gegevens zullen beschikbaar zijn voor het projectteam diabetes.nl (opgericht door Bas van de Goor Foundation, Diabetesvereniging Nederland, Diabetes Fonds, Stichting DON, Stichting JDRF Nederland).

Waar kun je terecht met een vraag of klacht?

Je kunt een vraag of klacht indienen door een e-mail te sturen naar info@diabetesfonds.nl. We zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer (033) 462 2055. Uiteraard kun je je verzoek ook per brief sturen:

Diabetes Fonds
Stationsplein 139
3800 LE Amersfoort

K.v.K. 41178925

Lees meer over vragen of klachten.

Contact via WhatsApp business

Je kunt ervoor kiezen om via WhatsApp contact op te nemen met onze klantenservice. We gebruiken de in jouw account opgeslagen gegevens om met jou contact op te nemen naar aanleiding van jouw vraag of klacht aan ons. We kunnen je een volgende keer sneller helpen door jouw gegevens te bewaren. De aantekeningen over het klantcontact met ons bewaren wij dan ook zolang je actief klant bij ons bent. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze interacties te gebruiken om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Wij bewaren jouw contactgegevens gedurende 6 maanden of korter als jij het bericht zelf eerder verwijdert. Je kunt jezelf ook altijd afmelden via info@diabetesfonds.nl.

Het Diabetes Fonds maakt gebruik van een Functionaris Gegevensbescherming, Dhr. R. Pool van ICTRecht Detachering B.V., om controle uit te oefenen op de nieuwe privacywetgeving en ons te wijzen op wijzigingen in de wet zodat wij deze z.s.m. kunnen verwerken en voldoen aan alle gestelde eisen. 

Kunnen we dit Privacy Statement wijzigen?

Het Diabetes Fonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website. We vermelden altijd een versienummer en datum.

Versienummer en datum: 1.28, 29 februari 2024