21 FEB. 2017

Uit onderzoek van foodwatch blijkt dat in meer dan de helft van de producten in de supermarkt suikers worden gestopt. 

Foodwatch heeft onderzoek gedaan naar de hoeveelheid toegevoegde suikers in producten in supermarkten. Uit het onderzoek blijkt dat in meer dan de helft (56 procent) van de producten in de supermarkt suikers worden gestopt. Al eerder toonde foodwatch aan dat zelfs aan de rode kool met appeltjes verschillende soorten suikers zitten in de vorm van: honing, karamelsuikerstroop en fructose-glucosestroop. Dit komt neer op 12 suikerklontjes per portie. 

Minder suiker in producten

Het verbeteren van producten is noodzakelijk, maar gaat niet vanzelf. Er ligt een duidelijke verantwoordelijkheid bij de fabrikanten. De overheid moet hierin het kader bepalen en de uitvoering controleren. In Nederland sloot de minister van VWS het Akkoord Verbetering Productsamenstelling met de voedingsmiddelenproducenten. Doel is vóór eind 2020 de hoeveelheid zout, verzadigd vet en calorieën (suiker en vet) in bewerkte voedingsmiddelen te verminderen. De producenten bepalen zelf de doelen en dragen verantwoordelijkheid voor het halen van de doelen voor het gezonder maken van haar producten.

Ambities Akkoord zwak

Het Diabetes Fonds gaat voor een verlaging van een derde van de dagelijkse inname van vrije suikers uit voedingsmiddelen. Wij plaatsen kanttekeningen bij de gestelde doelen van het akkoord en vinden dat deze zeker op het gebied van suiker veel ambitieuzer mogen. De Wetenschappelijk Adviescommissie (WAC), die de voorstellen van de voedingsmiddelenindustrie per productcategorie beoordeelt, heeft deze tot nu toe beoordeeld als ‘zwak, ‘gering’ of ‘matig’ ambitieus. Toch heeft de stuurgroep van het Akkoord (bestaande uit vertegenwoordigers van de voedingsmiddelenindustrie met de minister van VWS als voorzitter) de voorstellen - tot nu toe - overgenomen. Wij stellen voor de uitspraken van de WAC bindend te maken.