Soorten insuline

Er komen steeds meer soorten insuline, zodat de behandeling van diabetes zo veel mogelijk op maat kan gebeuren. De verschillende soorten insuline verlagen allemaal de bloedsuikerspiegel, maar in een verschillend tempo.

De verschillende soorten insuline, voor mensen met diabetes type 1 en type 2:

  • Superkort werkende insuline (kortwerkende insulineanaloga) die direct vóór de maaltijd of soms meteen erna wordt gebruikt (aspart, glulisine en lispro). Deze insuline werkt vier tot vijf uur.
  • Kort werkende insuline (gewone, zogenoemde ‘regular’ insuline) die een halfuur tot kwartier vóór de maaltijd wordt gebruikt (actrapid, humuline, insuman rapid). Deze insuline werkt zes tot acht uur.
  • Middellang werkende insuline (matig langzaam opgenomen) die bijvoorbeeld ’s avonds wordt gebruikt (NPH-insuline). Deze insuline heeft het maximale effect pas na 4-8 uur en werkt daarna nog een paar uur door.
  • Langwerkende insuline (zeer langzaam opgenomen insuline) die heel geleidelijk werkt voor ongeveer een dag (insuline glargine en detemir).
  • Mix-insulines zijn combinaties van de andere insulinesoorten. Ze worden meestal twee keer per dag gebruikt, vóór het ontbijt en vóór de avondmaaltijd (bijvoorbeeld humuline NPH, lispro/lispro protamine, aspart/aspart protamine).

In de bijsluiter van insuline staat welke insulinesoort het is.

Op diabetes.nl lees je meer over soorten insuline bij diabetes type 1

Bezoek diabetes.nl, kom in contact met anderen en deel je ervaringen over insuline en medicijnen.

Bezoek diabetes.nl, kom in contact met anderen en deel je ervaringen over insuline en medicijnen.