2 DEC. 2019

Het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health), waar ook het Diabetes Fonds partner in is, publiceert vandaag de bundel ‘Wetenschappelijk bewijs leefstijlgeneeskunde’. Die is bedoeld als aanmoediging voor politici, beleidsmakers en zorgbestuurders.

Bijna iedereen weet wel dat dat leefstijl belangrijk is om gezond te zijn en te blijven. Maar ook als je een chronische ziekte hebt, kan verandering van leefstijl helpen. Daar is nog te weinig aandacht voor, vindt het Nederlands Innovatiecentrum voor Leefstijlgeneeskunde (Lifestyle4Health).

Daarom komt het centrum nu met een bundel van onderzoeken die aantonen dat leefstijlinterventies nut hebben. Veel Universitair Medische Centra, patiëntenverenigingen en kennisinstellingen staan achter deze boodschap. Lifestyle4Health is een initiatief van TNO en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

‘Kracht van leefstijlgeneeskunde’

Rens Vandeberg, Adjunct-Directeur van het Diabetes Fonds: ‘Mensen met diabetes type 2 hebben enorm veel baat bij gezonder leven; dat helpt hen soms zelfs van hun medicijnen af. Dit blijkt al enige tijd uit onderzoek, maar hier is in de zorg nog te weinig aandacht voor. Deze bundel draagt bij aan meer aandacht voor de kracht van leefstijlgeneeskunde.’

‘Het Diabetes Fonds was de eerste partner van het NILG. Met onze investering worden onderzoeken opgestart die meer inzicht geven in hoe leefstijlinterventies de ziektelast van mensen met diabetes type 2 kunnen verminderen, en in hoe we mensen met diabetes type 2 het beste kunnen ondersteunen op weg naar een gezondere leefstijl.’

Wetenschappelijk bewijs

‘Om politici, beleidsmakers en zorgbestuurders hiervoor op een positieve wijze aan te moedigen is deze wetenschappelijke bundel gemaakt. Onder andere minister Bruins heeft eerder aangegeven dat aanjagend beleid voor leefstijlgeneeskunde mogelijk belemmerd wordt door gebrek aan zicht op wetenschappelijk bewijs. Een breed palet aan prominente wetenschappers heeft daarom bijgedragen aan het beschrijven van het bewijs’, aldus initiatiefnemers dr. Hanneke Molema en drs. Martijn van Winkelhof, beiden verbonden aan Lifestyle4Health.